Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Nye registreringsplikter for enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet

Nye registreringsplikter for enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet

Slike regnskapsforetak må innen 1. mars 2023 registreres i Foretaksregisteret og i Regnskapsførerregisteret.

11.01.23

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

I den nye regnskapsførerloven, som trådte i kraft fra 1. januar i år, stilles det krav om at enkeltpersonforetak må være registrert i Foretaksregisteret, før det kan påta seg oppdrag, jf lovens § 1-2 fjerde ledd bokstav b. Dette er et nytt krav som gjelder fra og med i år.

Registrering i Foretaksregisteret gjøres med hjelp av Samordnet registermelding

I tillegg må foretaket registreres i Regnskapsførerregistret, som Finanstilsynet forvalter. Til dette brukes skjema KRT-1060 i Altinn.

Viktig om fristen 1. mars

Fristen for å registrere seg i Finanstilsynets regnskapsførerregister er satt til 1. mars 2023. 

OBS! Merk deg at Brønnøysundregistrene for tiden har lang saksbehandlingstid (ca to uker). Vårt råd er derfor at du snarest registrerer foretaket ditt i Foretaksregisteret.

Når foretaket er registrert i Foretaksregisteret, kan foretaket meldes til Regnskapsførerregisteret.

Årsregnskap, revisjon og risikostyring

Kravet om å registrere regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret og Regnskapsførerregisteret, er siste av flere endringer som langt på vei fjerner forskjell i plikter mellom organisasjonsformene.

Fra tidligere har enkeltpersonforetak fått plikt til å utarbeide årsregnskap etter regnskapsloven, revisjonsplikt og plikt til å følge risikostyringsforskriften