Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 26

Christines hilsen uke 26

Dette har vi gjort siden sist.

27.06.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Denne uken er det innspurt på flere prosjekter og aktiviteter før sommeren. Det er mye som skjer om dagen i Regnskap Norge.

Tusen takk for flott engasjement rundt våre Facebook-aktiviteter! Det er veldig hyggelig å se alle våre medlemmer som følger oss og deler informasjon.

Nå blir det ferie noen uker, og så er vi tilbake med ukeshilsen i august. God sommer så lenge!

Ny organisasjonsmodell

Forrige uke landet vi ny organisasjonsmodell. Våre medlemmers behov har vært førende for prosjektet som har utledet strukturen i modellen. Vår nye organisering skal gagne dere! 

Samarbeid med Revisorforeningen mot høyskoler

Vi har hatt møte med revisorforeningen for å starte planleggingen av årets samarbeidsforum med høyskoler. Forumet er foreningenes møteplass med høyskoler som tilbyr revisor- og regnskapsførerutdanning, der det utveksles innsikt og erfaringer med sikte på å skape et best mulig utdanningstilbud for våre bransjeutøvere. Dato for årets samling vil være 1. desember 

Fagutvalget er klart

Fagutvalget for kommende funksjonsperiode er klart. Utvalget er utvidet med ett medlem fra tidligere. Det valgte utvalget består av Peer Veiby (leder), Karl-Asbjørn Kjennerud, Sveinung Mo, Farrah Løvdal og Geir Høydalsvik. Styret velger sin representant til høsten. Fagutvalget har som mandat å behandle høringssaker på vegne av foreningen. 

Politisk arbeid

Forrige uke fikk vi gjennomslag for unntak for revisjonsplikt for små konsern, at autorisert regnskapsfører kan bekrefte aksjekapital gjort opp i penger og at små foretak kan unntas plikt til å utarbeide årsberetning. Påvirkningsarbeid er langsiktig og tålmodig jobbing. Derfor smaker det også ekstra godt når det gir resultater.

Kravspesifikasjon til IT-leverandører

Arbeidsgruppen fra Regnskap Norge IT-forum har ferdigstilt utkast til kravspesifikasjon ved utkontraktering av IKT. Den skal svare på de utfordringene som ble avdekket ved Finanstilsynets IKT-tematilsyn.Videre vil vi sende spesifikasjonen på høring til ulike aktører.

Evaluering av forretningsutviklingspakken

Det er nå gjennomført evaluering av pilotleveranser innen relasjon, marked og salg, samt ledelse og medarbeiderskap som en del av forretningsutviklingspakken. Evalueringen vil være med på å forme den endelige løsningen som vil tilbys alle medlemmer. 

Vellykket kursledersamling

Over 30 engasjerte og lærevillige kursledere var samlet hos Regnskap Norge torsdag. Vi jobbet med hvordan vi kan få enda bedre kurs og sørge for utvikling og heving av både ferdigheter og kunnskap. Alle er motiverte og gleder seg til høstens kurs for dere medlemmer. Vi håper dere også får ladet batteriene i sommer og er klare når vi går i gang over sommeren.

God interesse for kurs i ledelse

Hvordan lykkes som leder er Regnskap Norge sitt program innen ledelse. Forrige uke gjennomførte vi del 1 og samtlige ønsker å gå videre til del 2.

Kurskatalog

Den nye kurskatalogen er ferdig trykket og sendt ut i rundt 16 000 eksemplarer.

Kundebrev

Kundebrevet ble sendt ut mandag denne uken, så dere rekker å sende det ut til kundene deres før ferien. Kundebrevet er i samme format som sist, som vi forstod de fleste av dere opplevde som bedre og mer profesjonelt enn tidligere utsendelser.

Film og eksponering av disse

Filmene om regnskapsførere som bedriftenes nærmeste hjelper går fortsatt i sosiale medier og vises på Facebook, YouTube og LinkedIn. Vi har foreløpig nådd bredt ut og oppfordrer dere til å bruke den i egen markedsføring.