Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 31

Christines hilsen uke 31

Nytt organisasjonskart, utvidet fagsupport og rekruttering av nye medlemmer.

31.07.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Fortsatt er det sommer og ferie for mange, men en del av oss er på vei tilbake til hverdagen. Håper alle har hatt en fin sommer og ladet batteriene! I Regnskap Norge forbereder vi oss på en spennende høst. 

Ny organisering

Vår nye organisasjonsmodell, med et styrket medlemsfokus og ny ledergruppe, ble presentert for de ansatte siste uken i juni. Den nye organisasjonen skal tre i kraft allerede 1. september. Nå i august gjennomføres det kartleggingssamtaler og innplassering av alle ansatte.

Medlemsfokus har vært førende for ny modell, med blant annet et styrket medlemssenter som vil håndtere alle henvendelser og en utvidet fagsupport som vil være åpen hele dagen.

Videre gjør vi et løft når det gjelder medlemmenes møteplasser, ved å dedikere en ressursperson til å koordinere medlemsaktivitetene og sikre høy kvalitet og opplevd verdi. 

Oppdatert GRFS

God regnskapsføringsskikk er oppdatert med ny oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon, samt nye begreper og henvisninger etter ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven 1.1.2017. På nettsiden vår finner du oppdatert versjon. Du finner også en versjon hvor endringene er markert

Høringssvar

Etter behandling i Fagutvalget har vi gitt svar til Forslag til endring i rentebegrensingsreglene og Forslag om en kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere.

Forenklingskonferansen 2017 

Det er sendt ut invitasjoner til Forenklingskonferansen 2017 som går av stabelen 19. september. Arrangementet er blant annet annonsert på nettsiden vår og Facebook

Hovedtemaet i år er digitalisering og smart regulering, og deltakelse er gratis.

Rekruttering av medlemmer

Jo flere vi er, jo mer kan vi utrette – sammen står vi sterkere! Dette gjelder i særlig grad påvirkningsarbeidet. Vi har i disse dager en DM-kampanje gående for å styrke medlemsmassen. 

Regnskapnorge.no

Vi jobber nå med en ny menystruktur på nettsiden vår som skal gjøre det enda enklere å finne informasjonen du ser etter.