Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 37

Christines hilsen uke 37

Møt den nye lederen for strategiske møteplasser, bli med i overskuddsgruppen og les hva Hanne og Jan Terje skal jobbe med fremover.

14.09.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Inger-Lise Haare og Christine Lundberg Larsen i møte med arbeidsgruppen

Inger-Lise Haare er ny leder for strategiske møteplasser

Hun er opptatt av å jobbe med kvalitative medlemsopplevelser i en digital hverdag; å se mulighetene digitaliseringen gir, men også å se på behovene som ikke kan erstattes av maskiner.

Hennes hovedfokus er nå å bli kjent med dere medlemmer og bransjen, og vil være å støtte opp om utviklingen fremover via de fysiske treffpunktene Regnskap Norge har for medlemmene. Inger-Lise vil jobbe for at dere får det påfyllet dere ønsker og at samarbeidet blir godt.   

Det er viktig for hele bransjen at vi har god dialog og et godt samarbeid. Dette er Inger-Lise opptatt av. 

Møte med arbeidsgruppen

Torsdag møtte Inger-Lise arbeidsgruppen til ERFA-nettverket over Skype. ERFA-gruppene er en viktig del av de strategiske møteplassene. Inger-Lise opplevde at gruppen tenker mye likt om hvordan møteplassene skal gi merverdi til medlemmene. 

Overskuddsgruppe på Facebook

Nå nærmer Overskudd 2017 seg med stormskritt! I Facebook-gruppen OVERSKUDD vil vi dele info og innhold fra arrangementet, og vi vil gjerne at du som deltar deler dine blinkskudd, spørsmål og opplevelser. Gruppen er også for deg som ikke deltar, men har lyst til å følge med. – Bli med, da vel! 

Regnskapsfører- og revisorlovutvalget

Forslag til ny revisorlov er mottatt på høring, med høringsfrist 4. desember. Saken vil bli behandlet i foreningens fagutvalg. Forslaget er første leveranse fra lovutvalget som gjennomgår revisor- og regnskapsførerlovgivningen. Arbeidet med del 2, som gjelder regnskapsførerloven, fortsetter utover høsten med første møte 25. september. Utredningen antas å være ferdig i løpet av første halvår 2018. Regnskap Norge er representert i utvalget ved Hanne Opsahl og Jan Terje Kaaby. 

Selv om hoveddelen av arbeidet med regnskapsførerloven gjenstår, har vi allerede vært med å lande viktige prinsipper i revisorloven som er direkte overførbare til regnskapsførerloven. Ett eksempel er økt fleksibilitet i etterutdanningskravet. Vi har også tatt til orde for større fokus på foretaket som autorisasjons- og tilsynssubjekt, som foreslås gjennomført i revisorloven. Dette er prinsipper vi tar med oss inn i det kommende arbeidet med regnskapsførerloven, også i lys av mandatets bestilling om å se på mulig samordning mellom reglene. Ta gjerne kontakt med Hanne eller Jan Terje om du har spørsmål eller innspill til saken!

Spennende møte med Institutt for Fremtidsforskning

Denne uken har vi hatt besøk av Lasse Jonasson fra Institutt for Fremtidsforskning. For oss som bransjeforening er det viktig å se hva som venter bak neste sving, omfavne ny teknologi og ikke kjempe mot. I møtet ble vi utfordret på hvilke endringer regnskapsbransjen vil gå gjennom fremover, og hvilken kompetanse regnskapsføreren vil stå igjen med i fremtiden.

Danske Lasse sier: «Når vi tænker på fremtiden har vi ofte en tendens til at overvurdere truslerne og bruge for lidt tid på de muligheder vi har for selv at forme fremtiden. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med virksomheders strategiske beslutningerg. Det er her at fremtidsforskning kan bruges som et unikt redskab i forbindelse med strategiprocessen, men også i forbindelse med risk management og organisationsudvikling vil det være særdeles nyttingt.»

Hurra!

Vi gratulerer Økonomiforbundet som 50-åring og med flott feiring i Operaen denne uken.