Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Hvordan unngå utro tjenere

Hvordan unngå utro tjenere

Mange virksomheter opplever svinn fra både butikk og kasse og andre lovbrudd som er begått av medarbeidere. Det kan aldri unngås helt, men her får du tips til hvordan du minsker risikoen.

16.10.17

Skrevet av  Hovedorganisasjonen Virke

Del

En undersøkelse fra Næringslivets sikkerhetsråd viser at så mange som 10 prosent av alle virksomheter har avdekket utro tjenere blant sine ansatte innenfor de siste to årene.

Eksempel fra lagmannsretten

Et eksempel på dette så vi i Borgarting lagmannsrett i september i år. En kvinnelig frisør ble avskjediget på grunn av mistanke om underslag av kontanter fra kassen. Hun benektet dette og gikk til søksmål mot arbeidsgiveren med påstand om at avskjeden var urettmessig og med krav om erstatning. Lagmannsretten kom til slutt til at arbeidsgiver hadde tilstrekkelig bevis, men saken måtte gå i både tingretten og lagmannsretten før den ble endelig avgjort.

Du finner dommen her.

Sikre deg før ansettelse fremfor å risikere rettsak

Avskjed av utro tjenere er fullt ut mulig, men det er bedre å sikre seg før ansettelse enn å risikere en rettsak senere. Næringslivets sikkerhetsråd har utarbeidet en veileder som hjelper deg. 

Gjør en god bakgrunnssjekk av jobbsøkeren

En grundig bakgrunnssjekk kan spare deg for mange problemer senere. Ikke bare med den ansatte, men også opp mot myndighetene som kontrollerer for ulovlig innvandring, svart arbeid og trygdesvindel. Kontrollen dere må utføre må selvfølgelig stå i forhold til den risikoen som er, men det mest grunnleggende bør alle gjennomføre.

  • Id-kontroll

Et av de kriminalitetsområdene som øker er bruk av falsk identitet. Det mest grunnleggende er å sjekke at søkeren er den han/hun oppgir å være. Be derfor alltid søkerne om å ta med seg nasjonalt pass til intervjuet og sjekk papirene nøye. Er det en arbeidstaker som kommer fra et land utenfor EØS bør du alltid sjekke om vedkommende har oppholdstillatelse (Skattekort er ikke nok).

  • Kontroller utdanning og erfaring

Flere virksomheter, både private og offentlige, har ansatt personer som har pyntet mer enn lovlig på CVen. Direkte forfalskninger av utdanningsdokumenter og falske bekreftelser på arbeidsforhold er ikke helt ualminnelig.

Utdanningsdokumenter fra Norge kan sjekkes ved å be om tilgang til Vitnemålsportalen. For utdanning fra utlandet bør du se godkjenningsdokumenter fra NOKUT.

For å sjekke referanser bør du sjekke om virksomheten det henvises til faktisk eksisterer. Det gjør du for eksempel i Brønnøysundregistrene. Sjekk også om referansepersonen rent faktisk har jobbet med søkeren og kontroller at det telefonnummeret du ringer til også korresponderer med oppgitt navn på referansen. Ring helst gjennom sentralbord og ikke direkte til mobiler.

  • Kredittsjekk og interessekonflikter

Kredittsjekk kan foretas når det er saklig behov for det. Dere bør ha på plass en prosedyre for når en kredittsjekk er nødvendig og be om samtykke fra søkeren.

  • Google søkeren

Nettet er full av ikke-verifiserbar informasjon og man bør alltid være tilbakeholden med å bruke informasjonen fra nettet til å avvise søkere, men det kan gi et bredere bilde av søkerne og eventuelt bidra til å av- eller bekrefte usikkerhet som dere har.

Næringslivets sikkerhetsråd har utarbeidet en utfyllende veileder for «Sikkerhet ved ansettelsesforhold, før under og ved avvikling»

Denne artikkelen er levert av Hovedorganisasjonen Virke, og inngår i et samarbeid om utveksling av artikler med Regnskap Norge