Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Svak omsetningsutvikling i fjor

Svak omsetningsutvikling i fjor

Omsetningsveksten i regnskapsbransjen var kun 1,8 prosent fra 2015 til 2016. Det til tross for at priser på regnskaps- og bokføringstjenester, ved utgangen av 2016, var 4,4 prosent høyere enn på samme tid året før.

18.10.17

Skrevet av  Svein Austheim

Del

Målt i nominelle verdier (løpende priser) må fjorårets omsetningsøkning karakteriseres som relativt svak. Vi ser imidlertid at utviklingen har en tendens til å svinge fra år til annen, og at regnskapsbransjen opplevde noenlunde samme vekst i både 2013 og 2010.  For inneværende år forventer vi derimot en mer positiv utvikling, og at omsetningen vil nærme seg 15 milliarder NOK.

Aggregert gjennomsnittlig omsetning per oppdrag falt også i 2016 (både nominelt og reelt). Det er faktisk første gang vi registrerer at snittveksten per oppdrag synker, men det er heldigvis en meget moderat reduksjon.

Vi har i tillegg sett på utviklingen i produksjonsvolumet, både totalt og per oppdrag, og har da benyttet brutto produksjonsverdi (dvs. inflasjonsjustert omsetning) som statistisk mål. Dette er ment å gi en indikasjon på eventuelle endringer i mengden/volumet av produkter og tjenester som regnskapsbransjen leverer til sine kunder. Resultatene viser at i snitt har produksjonsvolumet per oppdrag, med unntak av 2015, falt hvert år i perioden fra 2012 til 2016. Det kompenseres likevel med at antall oppdrag har økt betydelig i samme periode. I den grad regnskapsbedriftene har frigjort tid, på grunn av teknologiske fremskritt og/eller andre produktivitetsforbedringer, ser det altså ikke ut til at den ledige kapasiteten er brukt til å levere et større volum av produkter og tjenester til hver enkelt kunde, men snarere å ta inn flere kunder.

For mer informasjon om utviklingen i regnskapsbransjen kan du laste ned Bransjerapporten 2016 (PDF)