Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Dyre pensjonsråd!

Dyre pensjonsråd!

Pensjon er ikke lett. Den som skal være rådgiver, må sette seg inn i både valgmuligheter og konsekvenser. Da kreves fagkunnskap og oversikt. Ellers kan rådene bli dyre.

25.10.17

Skrevet av  Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren AS

Del

Pensjonsrådgivning til ansatte

Alle som gir pensjonsråd, og alle som har en stilling som kan påvirke andres rett til pensjon, bør kunne noe om pensjon.  Å manøvrere i pensjonsjungelen er krevende. Man skal ha både fagkunnskap og oversikt, og det er lett å trå feil. Noen feil kalles uaktsomme, og kan medføre erstatningsansvar. Da blir pensjonsrådene dyre. Hør bare hva som skjedde med tillitsvalgte Kari og HR-leder Per.

Informasjon og påmelding kurs: Pensjonsrådgivning til ansatte

Kjenn reglene

Kari var tillitsvalgt i en mellomstor bedrift. Der jobbet blant andre Grethe. Grethe hadde slitt med helsen lenge, og var nå delvis uføretrygdet. Hun jobbet fremdeles 50 prosent, og var glad i arbeidsplassen sin. Hyggelige kolleger, greie arbeidsoppgaver og godt å komme seg ut litt, mente Grethe. Men nå begynte pensjonstilværelsen å nærme seg. Siden helsen ikke spilte på lag, kunne Grethe tenke seg å slutte mens leken var forholdsvis god. Ved fylte 62 ville hun ta ut det hun kunne av pensjon, og heller finne på noe annet. Men så var det dette med AFP. En venninne hadde sagt at man fikk ikke AFP hvis man hadde uføretrygd. Var det riktig? Grethe tok kontakt med tillitsvalgte Kari og ba henne finne ut av det.

Kari undersøkte, og jo – det stemte. Hvis man mottar hel eller delvis uføretrygd, får man ikke AFP. Men, sa Kari til Grethe – du kan jo bare si fra deg uføretrygden. Hvis du gjør det før du er 62, kan du få full AFP. Grethe ble glad for å høre dette. Riktignok var ikke helsen så bra, men hvis hun kunne skaffe seg AFP ved å si fra seg uføretrygden skulle hun endelig holde ut den tiden som var igjen til 62.

Så Grethe sa fra seg uføretrygden. Da hun fylte 62, søkte hun om AFP. Og fikk avslag.

De siste tre årene før uttak av AFP, kan du ikke ha mer enn 52 uker med 100 prosent sykemelding, sto det i avslaget. Og siden Grethe slet med helsen, hadde hun vært sykemeldt mer enn dette. Dermed mistet hun retten til AFP. Hun fikk også beskjed om at det på ingen måte var slik at hun automatisk ville få uføretrygden tilbake. Her måtte det ny vurdering til.

Det hadde ikke tillitsvalgte Kari sagt noe om. Det var fordi Kari ikke kjente reglene godt nok. Hun hadde gitt Grethe et pensjonsråd uten å ha nok fagkunnskap og oversikt. Da har hun handlet uaktsomt, og da kan det bli snakk om erstatninger.

Ansattes ansiennitet

Per var HR-leder i en mellomstor bedrift. De hadde hovedkontor i en by og datterselskap i nabobyen. Det var ikke mer enn en halv times kjøretur mellom de to kontorene, og det ble ofte slik at dersom det ene kontoret hadde bemanningsbehov, lånte de fra det andre. Det var Per som koordinerte dette, og alt gitt knirkefritt og uten problemer.

Helt til den dagen en av de ansatte søkte om AFP, og fikk avslag. For å kunne få AFP må man i syv av de siste ni år før fylte 62 ha vært i arbeid i en eller flere AFP-bedrifter, står det i regelverket. Bedriftene der man jobber, må ha vært tilsluttet AFP-ordningen i hele ansiennitetsperioden for å få ansienniteten godkjent. I dette tilfellet var bedriftens hovedkontor tilsluttet AFP-ordningen. Men datterselskapet var ikke en AFP-bedrift. Når HR-leder Per lot de ansatte jobbe litt her og litt der, brøt han opptjeningsperioden. Dermed mistet de ansatte retten til AFP.

HR-leder Per kjente ikke denne regelen. Dermed hadde Per satt i ansatte i en situasjon der de sto i fare for å miste et verdifullt gode. Nåverdien av en AFP-ytelse kan ofte være 1 – 1,5 million kroner. Ved å bryte de ansattes ansiennitet, kan det hevdes at Per handlet uaktsomt. Da kan det blir snakk om erstatning.

Ønsker du mer informasjon om pensjonsrådgivning anbefaler vi kurset Pensjonsrådgivning til ansatte.