Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Nytt om a-ordningen

Nytt om a-ordningen

Avstemmingsrapport finansskatt, ny inntektsbeskrivelse og nye permisjonsbeskrivelser er noen av nyhetene som gjelder a-ordningen.

06.11.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Etatenes fellesforvaltning har kommet med et nyhetsbrev om a-ordningen (november 2017), og her fremkommer flere nyheter. Nedenfor finner du en oppsummering. 

Avstemmingsrapport med finansskatt

Avstemmingsrapport A07 som inkluderer finansskatten er klar for bestilling. Bestilling skjer fra bestillingsskjemaet A06.

Avlønningstype utgår

I 2018 blir det frivillig å rapportere opplysning om avlønningstype (akkordlønn, fastlønn, honorar, provisjonslønn, prosentlønn og timelønn), og fra 2019 utgår opplysningen. 

Nytt fra 2018 er at du skal rapportere inntektsopplysningen honorarAkkordProsentProvisjon. Etter endringen sitter vi igjen med tre inntektsbeskrivelser: fastloenntimeloenn og honorarAkkordProsentProvisjon.

Endringen ser ut til å bli en forenkling, samtidig som den skal gi bedre datakvalitet. 

Permisjon må spesifiseres ytterligere

I dagens kodeliste er koden PermisjonsOgPermitteringsBeskrivelse splittet i to verdier; henholdsvis permisjon og permittering. Fra 2018 utgår førstnevnte til fordel for fire nye verdier:

  1. Permisjon med foreldrepenger
  2. Permisjon ved militærtjeneste
  3. Utdanningspermisjon
  4. Velferdspermisjon

I overgangen mellom 2017 og 2018 kan det velges mellom to metoder for rapportering. Se nærmere om dette i nyhetsbrevet. For oss ser det ut til at det mest ryddige og sikre er å sette sluttdato 31.12.2017 for permisjonsbeskrivelsen “permisjon” i periode 2017-12, og sette ny startdato 01.01.2018 med ny permisjonsbeskrivelse i periode 2018-01. 

I nyhetsbrevet vises det til en overgangsordning frem til ny såkalt forretningsregel er produksjonssatt. Merk at dette er planlagt å bli gjennomført i løpet av første kvartal 2018. Løsningen vi nevner i forrige avsnitt vil fungere både før og etter produksjonssettingen. 

Endringen skyldes at NAV i 2019 innfører automatisert saksbehandling knyttet til foreldrepenger og noe senere også sykepenger. 

Næringsinntekter tas ut av a-meldingen

Inntektsbeskrivelsene “Næringsinntekt – Kontantytelse – Annet” og “Næringsinntekt – Naturalytelse – Annet” ligger an til å utgå med virkning fra 2018.

Hvordan slike inntekter eventuelt skal innrapporteres blir klargjort senere, men samme rapporteringsform som honorarer til næringsdrivende uten fast forretningssted er sannsynlig (RF-1321 (RF-1301)). 

Papirskjema forsvinner

Det ligger an til at det fra 2018 ikke lenger blir mulig å levere a-melding via papirskjema. Dette rammer omlag 600 arbeidsgivere.

Veiledningen til a-meldingen får nytt design

I løpet av november får Altinn nytt design, noe som påvirker veiledningen til a-ordningen. Du kan enten søke opp veiledningen med hjelp av søkefunksjonen, eller bruke lenke som vil fremkomme nederst til høyre på forsiden. 

I løpet av våren 2018 blir veiledningen flyttet fra Altinn til skatteetaten.no.