Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Det er tilstrekkelig å avtale med arbeidsgiver.