Top
GP Økonomi / Teknologi  / KS Komplett 2018-1 er klar for nedlasting

KS Komplett 2018-1 er klar for nedlasting

Her finner du blant annet nytt skjema for å kartlegge og identifisere risiko knyttet til behandling av personopplysninger, nytt skjema for planlegging og gjennomføring av kvalitetskontroll og frasemaler til bruk i rapportering til kunde.