Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret

Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse har avgitt sin årsrapport for 2017. Regnskapsstandardstyret avventer videre standardsetting i påvente av en avklaring om fremdriften med en ny regnskapslov.