Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / 82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper mistet autorisasjonen i 2017

82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper mistet autorisasjonen i 2017

Det er særlig manglende oppfyllelse av etterutdanningskravet som er årsak til tilbakekall av autorisasjoner. Dette fremkommer i Finanstilsynets årsmelding for 2017.