Top
GP Økonomi / Skatt  / Informasjonsbrev til aksjonærer som må korrigere skattemeldingen

Informasjonsbrev til aksjonærer som må korrigere skattemeldingen

Utsendelsen skal bidra til å sikre unødvendige feil i skattemeldinger.

04.04.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Brevene sendes ut til skattytere som har mottatt utbytte, men hvor aksjonærregisteroppgaven er feil eller hvor oppgaven er mottatt for sent til at forhåndsutfylt skattemelding er korrekt.

I tillegg går det ut brev til de som mottar aksjeoppgave med teksten Ukjent i post 408.

Nødvendig med oppfølging

Skatteetaten ønsker med hjelp av disse brevene å minne om å sjekke og korrigere skattemeldingen. Disse skattyterne må dermed være ekstra påpasselige når de skal følge opp skattemeldingen, og ha som utgangspunkt at de må korrigere skattemeldingen.

Mottatt aksjeutbytte skal føres i post 3.1.7 i skattemeldingen.

Gevinst og tap ved realisasjon av aksjer føres i post 3.1.10 eller 3.3.10.

Alle oppfordres til å kontrollere

Også de som ikke mottar brev fra skatteetaten oppfordres til å kontrollere at tallene som er inntatt i skattemeldingen stemmer. Det er viktig å huske at det er den enkelte skattyter som er ansvarlig for opplysningene som skal fremgå av skattemeldingen.

Skatteetaten erfarer at mange ikke kontrollerer opplysningene i skattemeldingen, og dette gjelder også aksjeutbytter og gevinst og tap ved realisasjon av aksjer. 

Ved feil hvor inntekter ikke er ført opp korrekt er faren for tilleggsskatt stor.