Top
GP Økonomi / Skatt

Skattemyndighetene bekrefter at kravet er opphevet for gaver som gis etter bestemmelsen i skattelovforskriften. 03.02.21 Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge Del Regelverket for rapportering og skattlegging av naturalytelser har vært gjenstand for flere endringer gjeldende fra 2021. Formålet med endringene har vært å forenkle...

Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig. 03.02.21 Skrevet av  Kjersti Skotvold og Knut Høylie, Regnskap Norge Del Vi har fått mange spørsmål om regnskapsmessig og skattemessig periodisering av tilskudd som mottas fra den andre utgaven av kompensasjonsordning for...

Hvem og hva skal innrapporteres? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Det er noe av det artikkelen gir svar på. 27.01.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Oppgaven med navnet RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende skal i 2021 leveres for syvende gang. Tidligere,...

Ny uttalelse med lempninger i kravet til dokumentasjon av omsetningsverdien der det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen. 27.01.21 Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge Del Finansdepartementet har i tolkningsuttalelse 21.1.2021 uttalt seg om bruken av «sikkerhetsventilen» og dokumentasjonskravet i skatteloven § 4-10. Uttalelsen...