Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 15

Christines hilsen uke 15

Forslag til ny regnskapsførerlov i sluttspurten, kundens syn på regnskapsbransjen og råd til skattytere i media.

13.04.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Silje Amundsen og Vilde Glad-Iversen skriver oppgave om regnskapsbransjen.

Få tenker på regnskapsføreren som rådgiver, men mange kunder henvender seg til regnskapsføreren med spørsmål om virksomheten og økonomien 

Vi har hatt besøk av Silje Amundsen og Vilde Glad-Iversen, som skriver bacheloroppgave om endringer i regnskapsbransjen og regnskapsførerens rolle i fremtiden. De undersøker blant annet i hvilken grad kundene oppfatter regnskapsfører som rådgiver.

Foreløpige funn tyder på at kundene ikke umiddelbart oppfatter oss som rådgivere, men når Vilde og Silje borrer litt i hvem de spør om råd og hjelp når det gjelder virksomheten og økonomi, så er svaret stort sett regnskapsfører. Så langt tyder mye på at utfordringen ligger hos regnskapsførerne – hvordan vi som bransje omtaler oss selv, i hvilken grad vil klarer å synliggjøre den verdien vi bidrar med til kundene og hvordan vi tar betalt.

Vi ser frem til den ferdige oppgaven og kommer tilbake med mer informasjon om hva disse to dyktige damene har funnet ut om bransjen!

Regnskapsførerlovarbeidet i innspurten

Etter 2 ½ år er lovutvalget for revisor- og regnskapsførerloven endelig i havn med forslag til ny regnskapsførerlov. Utredningen blir først offentlig når den overleveres til Finansdepartementet i slutten av mai, men her er noen høydepunkter: 

  • Det nye lovforslaget øker fokuset på regnskapsforetaket. Det lovfestes at foretaket må ha forsvarlig kvalitetsstyring, og tilgang på tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.
  • Tildelingstittelen foreslås endret fra autorisert til statsautorisert som for revisorene.
  • Det må fortsatt utpekes en statsautorisert regnskapsfører på oppdragene.
  • Autorisasjon oppnås med en master og to års praksis, eller bachelor med tre års praksis
  • Det skal være en statsautorisert regnskapsfører som er ansvarlig for kvalitetsstyringen
  • Kravet om at daglig leder må være autorisert utgår, men det innføres et skikkethetskrav
  • Etterutdanningskravet blir 80 timer, men uten låste timekrav innenfor rammen. Forslaget åpner dermed før mye større fleksibilitet enn i dag, noe som har vært sterkt etterspurt av bransjen.

Vi har fått gjennomslag for det meste vi har jobbet for. Forslaget vil gi en moderne lov tilpasset nye behov – med fokus på kvalitet i regnskapsleveransen og styrking av profesjonen. 

Regnskap Norge i media

I forbindelse med utlegging av skattemeldingen har vi uttalt oss både i Aftenposten, NRK og Nettavisen. Vi setter pris på å bli bedt om uttalelser fordi det understøtter og synliggjør bransjens posisjon som ekspert på området.

Skattlegging av internasjonale selskaper

Per-Ole, Kate, Heidi og jeg var på Civitas frokostmøte om skattlegging av internasjonale selskaper denne uken, hvor finansminister Siv Jensen, skattedirektør Hans Christian Holte og samfunnsøkonom Steinar Juel i Civita deltok. Temaet reiser mange vanskelige problemstillinger og det er utfordrende å finne gode løsninger, både nasjonalt og internasjonalt. Dette berører ikke bare store internasjonale konsern, men også «vanlige» selskaper, organisasjoner og flere andre aktører. Det arbeides med felles regelverk i flere internasjonale fora og det ble stilt spørsmål ved om ikke norske myndigheter i mellomtiden bør iverksette flere interne tiltak.

Verdt å vite

Invitasjon Årsmøte 2018
Det tikker allerede inn påmeldinger. Vi har plass til mange! Meld deg på aktuelle oppdateringskurs og ta del i det sosiale programmet. Du møter blanta annet Siv Jensen og Jo Nesbø.

Påmelding til fagdager i utlandet
Det er allerede nå mulig å forhåndsreservere plass ved å sende mail til medlemssenter@regnskapnorge.no. Kreta har avreise 13. september, Gran Canaria – Puerto Mogan 3. november og Meloneras 24. november.

Ledig stilling som rådgiver innen regnskap, skatt og avgift
For å sikre høy tilgjengelighet ut mot medlemmene våre styrker vi fagavdelingen, og søker deg som synes det er gøy å jobbe med regnskap som fag. Er du vår nye rådgiver innen regnskap, skatt og avgift?