Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Justerer opp terskelverdier for offentlige anskaffelser

Justerer opp terskelverdier for offentlige anskaffelser

Alle terskelverdier er endret med umiddelbar virkning.

13.04.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Anskaffelsesregelverket for offentlige anskaffelser skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, og forskjellen handler både om beløpsgrenser og når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller i hele EØS-området.

Den nasjonale terskelverdien oppjusteres fra 1,1 til 1,3 millioner kroner. EØS-terskelverdier avhenger av type anskaffelse.

Alle de nye terskelverdiene finner du her.