Top
GP Økonomi / Teknologi  / Mistet rettigheter i Altinn?

Mistet rettigheter i Altinn?

Husk at dere kan delegere roller via fil. Dette er for de fleste raskere enn enkeltvise delegeringer.

26.04.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Det viser seg dessverre at flere regnskapsforetak har medarbeidere som har mistet tilgang til kunder, etter at Altinn slettet gamle delegeringer. Les mer om slettingen her.

Vi opplever at det er flere som ikke har forsøkt tjenesten som gir regnskapsforetak mulighet til å delegere roller via fil, og vil derfor minne om muligheten. 

Klientdelegering er en funksjonalitet i Altinn som gir regnskapsfører muligheten til å delegere roller og rettigheter til de ansatte i regnskapsforetaket. Samme funksjonalitet har revisorer tilgang til.

For å kunne utføre klientdelegering for regnskapsforetaket må du ha rollen Klientadministrator.

TO ALTERNATIVER – ENKELTVIS ELLER SAMLET

Det er mulig å utføre klientdelegering enkeltvis, og klientdelegering på fil. Klientdelegering enkeltvis brukes når du ønsker å delegere til enkeltpersoner, mens klientdelegering på fil brukes når du ønsker å delegere mange rettigheter samtidig til en eller flere ansatte. 

For begge alternativer må du velge regnskapsforetaket som aktøren du skal representere. Gå deretter på menyvalget Profil og velg menyvalget Klientdelegering

Du kommer nå inn i skjermbildet som gir deg mulighet til å tildele roller enkeltvis. Her ser du også et valg som gir deg mulighet til å tildele roller via fil, jf valget Klientdelegering på fil

KLIENTDELEGERING SAMLET PÅ FIL

Klientdelegering på fil kan høres komplisert ut, men vi tør hevde at det i realiteten er ganske enkelt. Dette har vi også fått tilbakemelding fra regnskapsførere på.

Slik delegering vil normalt være veldig effektivt sett i forhold til å utføre delegeringene enkeltvis, når det er mange delegeringer som skal foretas.

Når du har klikket deg inn på Klientdelegering på fil starter du med å få lastet ned ei Excel-fil hvor dagens delegeringer i Altinn fremkommer. Her gjør du nødvendige endringer, og laster opp igjen fila. Da er du ferdig.

Når vi skriver denne artikkelen er det med bakgrunn i at en del gamle roller skal skiftes ut. I Excel-filens kolonne E kan du for å utføre dette erstatte de rollene som utgår med den av disse som passer for den enkelte medarbeider:

  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • Regnskapsfører lønn

Fila inneholder disse informasjonselementene (kolonner):

  • Kolonne A: Status «A» for aktiv; gjennomfør delegering. «U» for utgått; slett delegering
  • Kolonne B: Organisasjonsnummer til klienten som delegeringen gjelder
  • Kolonne C: Fødselsnr (eller brukernavn eller virksomhetsbrukernavn) til den som får eller mister rollen. (Dersom du legger inn fødselsnummer som starter med 0 så må du formatere cellen i regnearket: Velg «tekst» på fane «Tall» ) 
  • Kolonne D: Etternavn Medarbeiders etternavn
  • Kolonne E: Roller som skal delegeres eller slettes. Du kan kun ha en rolle per rad.
  • Kolonne F: E-postadresse til den som får/mister roller. Hvis angitt, sendes varsling om foretatt delegering/sletting. (Denne er valgfri.)

KLIENTDELEGERING ENKELTVIS

Klientdelegeringer enkeltvis har også blitt brukervennlig og relativt effektivt. Her delegerer du rettigheter for hver enkelt ansatt. 

Du starter med å gå inn på en ansatt og deretter delegerer rettigheter pr kunde. Selve delegeringsprosessen er selvforklarende.