Top
GP Økonomi / Skatt  / Regnskap Norge mener Skatteklagenemndas sekretariat må tilføres ressurser

Regnskap Norge mener Skatteklagenemndas sekretariat må tilføres ressurser

Dette i stedet for å overføre klagesaker tilbake til Skattedirektoratet.