Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Økning i antall utleggsbegjæringer fra inkassoforetakene

Økning i antall utleggsbegjæringer fra inkassoforetakene

Finanstilsynet finner at økningen er velbegrunnet og ikke tyder på dårlige rutiner eller brudd på god inkassoskikk.

25.06.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Ifølge et brev fra Finanstilsynet av 19. juni 2018 har det vært en stor generell økning i uttak av utleggsbegjæringer fra inkassoforetakene. Finanstilsynet har undersøkt årsakene til dette og kommet til at det er flere forhold som har medført en slik økning:

  • Inkassforetakene ser positiv effekt av utlegg fra et inndrivelsesståsted.
  • Det kreves høyere løsningsgrad fra oppdragsgiverne.
  • Flere inkassoforetak har nedjustert sin beløpsmessige grense for uttak av utleggsbegjæringer.
  • Det har vært en betydelig økning i det totale antallet saker til inndrivelse og stadig flere krav må sikres mot foreldelse.
  • Et nytt system for elektronisk samhandling (ELSA) gjør det enklere å oversende saker til namsfogden.

Finanstilsynet konkluderer med at de utvalgte foretakene ikke har rutiner som innebærer brudd på god inkassoskikk når det gjelder begjæring av utlegg. Finanstilsynet mener at foretakenes forklaringer på økningen i antall utleggsbegjæringer er velbegrunnede.