Top
GP Økonomi / Avgift  / Skattedirektoratet snur – regnskapsfører får tilgang til mva-brevene i Altinn

Skattedirektoratet snur – regnskapsfører får tilgang til mva-brevene i Altinn

Etter påtrykk fra Regnskap Norge vil regnskapsfører få full tilgang til mva-brev i Altinn, og ikke bare om manglende levering av mva-melding og tvangsmulkt.

27.06.18

Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Del

Forrige uke ble det kjent at Skatteetaten vil gå over til å sende mva-brev elektronisk i Altinn. Dette er en etterlengtet endring. Nedsiden var imidlertid begrenset innsyn for regnskapsfører. Regnskapsfører skulle få tilgang til brev om manglende mva-melding og tvangsmulkt, men ikke til andre brev relatert til merverdiavgiften.

I tiden etter har vi jobbet aktivt mot prosjektet og Skattedirektoratet for å få tilgangene utvidet. Det er viktig for at regnskapsfører skal kunne gjøre en god og riktig jobb på vegne av sine kunder, og i rapporteringen til skattemyndighetene. Onsdag var vi i hastemøte med Skattedirektoratet om saken. Det bar frukter. Vi har nå fått melding om at regnskapsfører får full tilgang til mva-brevene i Altinn likevel.

Dette var en viktig beslutning. Vi er glad for at Skattedirektoratet var lydhøre og nå snur seg raskt for å innarbeide endringen i løsningen. Det jobbes for å produksjonssette i løpet av kort tid.

Skattedirektoratet vil sende ut ny informasjon direkte, som forteller om endringen.