Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Ingen fremdrift i arbeidet med ny regnskapsstandard

Ingen fremdrift i arbeidet med ny regnskapsstandard

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utsatt arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for «øvrige foretak».

28.06.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Regnskapsstiftelsen opplyser på sine nettsider om at styret i stiftelsen i to møter våren 2018 har diskutert om Regnskapsstandardstyret skal gjenoppta arbeidet med en ny norsk regnskapsstandard for såkalte «øvrige foretak» basert på IFRS for SMEs. I styremøte 7. juni 2018 ba styret Regnskapsstandardstyret om gjøre en fornyet vurdering av dette. Inntil videre gjøres det derfor ikke noe arbeid med en ny regnskapsstandard.

Regnskap Norge forventer at Regnskapsstandardstyret i løpet av 2018 utarbeider en regnskapsstandard for regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som oppfyller vilkårene for små foretak i regnskapsloven § 1-6, og som etter § 3-2 b kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen av årsresultat og balanse samt tilpassede tilleggsopplysninger når dette kan anses som god regnskapsskikk for slike regnskapspliktige (gjelder ikke nsvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar).