Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Temadager 2018 – Økonomistyring og ledelse

Temadager 2018 – Økonomistyring og ledelse

Temadager er Regnskap Norges nye møteplass med kurs innenfor økonomistyring og ledelse. Kursene er tilrettelagt for ledere, økonomi- og regnskapsansvarlige, regnskapsførere og andre som ønsker fordypning innen strategiske utfordringer, ledelsesfag og økonomistyring.

10.09.18

Skrevet av  Knut Høylie

Del

Temadagene arrangeres i disse byene:

Digitalisering og konsekvenser for fremtiden

Temadagene fokuserer på hvordan digitaliseringen utfordrer økonomi- og regnskapsfunksjonene i næringslivet.

I kurset «Digital strategi innen regnskap og økonomi» tar vi for oss teknologiske muligheter og sentrale fremtidsvyer. Det settes søkelys på tilgjengelig teknologi, automatiseringsmuligheter, hensiktsmessig integrasjon av systemer, hvordan systemene og transaksjoner kan overvåkes, og mer generelt hva som er formålstjenlig for økonomifunksjonen. Kursets hovedmål å hjelpe deg som kursdeltaker med å ta riktige strategiske beslutninger. Det er egnet både for eksterne regnskapsførere og de som arbeider i intern økonomiavdeling.

Kurset «Fremtidens regnskapsleveranse til SMB» fokuserer på hvordan du som driver eksternt regnskapsforetak kan utvikle og selge tjenester for fremtiden.

Begge kursene er høyaktuelle for ledere, men også andre som arbeider innenfor økonomifeltet og som er opptatt av teknologi og fremtidsmuligheter vil ha utbytte av kursene.

Har du personalansvar?

For ledere med personalansvar tilbyr vi kurset «Medarbeidersamtalen – den strategiske samtalen». Dette kurset gir deg oppskriften på hvordan du bør lede dine medarbeidere i hverdagen. I ryggmargen til kurset ligger at ledelse handler om å skape oppslutning, angi retning og sørge for mening.

Interessert i økonomistyring?

På økonomistyringsområdet tilbyr vi i Oslo og Bergen tre og i Trondheim fire kurs.

Kurset «Økonomistyring for SMB» tar for seg god og effektiv økonomistyring for små og mellomstore bedrifter. Som deltaker får du oversikt over faktorer som påvirker økonomien. Kurset ser både på budsjettering, prognoser, likviditetsstyring, scenarioanalyser, benchmarking mot konkurrenter og identifisering av konkrete forbedringstiltak.

I kurset «Analyse og kvalitetssikring av økonomiske data» går vi i dybden på bruk av modeller, teknikker og teknologier for å analysere utviklingen og kvalitetssikre regnskapene. Målet er å øke forståelsen og dermed tryggheten for at regnskapene formidler riktig informasjon til mottakeren. Kurset tar for seg hvor lønnsomheten er størst, og hvor det ikke går like godt.

Beste praksis for rapportering står sentralt i det tredje økonomistyringskurset. Kurset «Målrettet kommunikasjon av regnskap og analyse» er spesielt tilrettelagt for de som ønsker å bidra med en aktiv beslutningsstøtte overfor ledelsen i egen virksomhet eller hos kunder.

På temadagene i Trondheim tilbys også kurset «Kundemøter – utnytt innsikt og trender i verdiskapningen». Målet med kurset er å bygge tillit til at din kompetanse og resultater av dine analyser, vil gi ledelsen i bedriftene en vesentlig merverdi når de skal fastsette strategier på kort og lang sikt.

Fullstendig program finner du på www.regnskapnorge.no/kurs/temadager