Top
GP Økonomi / Bokføring  / Snur i spørsmålet om papirkvitteringer

Snur i spørsmålet om papirkvitteringer

Det blir ikke krav om utskrift av papirkvittering hvis det benyttes en integrert betalingsløsning, ikke betales med sedler og mynter og kunden ikke ønsker kvittering.

25.09.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Hovedregelen i bokføringsforskriften § 5-3-5 blir fra 1. januar 2019 at det ved hvert salg skal skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet, som skal fremlegges for kunden. Salgskvitteringen kan sendes til kunden elektronisk hvis kunden ønsker det, men i alle andre tilfeller må salgskvitteringen i utgangspunktet skrives ut og fremlegges for kunden på papir.

Regnskap Norge har tidligere omtalt Skattedirektoratets forslag om et generelt unntak fra plikten til å skrive ut salgskvitteringer fra kassasystemet på papir. Forslaget er nå vedtatt. Endringen føler av forskrift 21.09.18 nr. 1351.

Endringene innebærer at utskrift av salgskvittering kan utelates under følgende forutsetninger:

  • Det benyttes en integrert betalingsløsning, hvor informasjon om salget, beløp mv. sendes fra kassasystemet til betalingsløsningen og betalingen registreres automatisk i kassasystemet. Det er fortsatt krav om utskrift av salgskvittering fra kassasystemet for eksempel hvis det betales på en frittstående bankterminal.
  • Betalingsmiddelet er annet enn sedler og mynter. Ved betaling med sedler og mynter kreves det alltid utskrift av salgskvittering til kunden, selv om betalingsløsningen er integrert i kassasystemet.
  • Kunden ønsker ikke kvittering. Kunden skal alltid kunne få papirutskrift av en salgskvittering hvis kunden ønsker det. Salgskvitteringen kan eventuelt sendes til kunden elektronisk hvis kunden ønsker det.

I høringsforslaget var det i tillegg en betingelse om at beløp som registreres på kassasystemet skulle være lett synlig for kunden på display. Hvis kunden ikke løpende kan følge med på hva som registreres på kassasystemet, skulle det etter forslaget alltid skrives ut en salgskvittering til kunden. Denne betingelsen er imidlertid ikke inkludert i den vedtatte forskriftsendringen.

Skattedirektoratet skal fastsette nødvendige endringer i kassasystemforskriften, som gjelder for leverandørene av kassasystemene.