Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 41

Christines hilsen uke 41

Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen.

12.10.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Knut Høylie, Erik Frøystad, Hanne Opsahl og Christine Lundberg Larsen i høringsmøte om Statsbudsjettet.

Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett, og det sparker alltid i gang høy aktivitet hos oss. I tillegg til nyhetsformidling og annen fagstøtte til dere medlemmer, følger vi også opp næringspolitisk.

Først ut er høring i Finanskomiteen. To viktige saker vi vil ta opp er de nye tips- og tredjepartsrabattene, og skatteetatens nye hjemler for bevissikring.

Følg oss direkte på Stortingets nett-TV mandag 15. oktober kl. 13:30-14:10! Vi er i en gruppe på 8 høringsinstanser, der Regnskap Norges innlegg er plassert til ca. kl. 13:50.

Fagutvalget

Mandag møttes fagutvalget for behandling av høringssvaret vårt til forslag til ny regnskapsførerlov. Fagutvalget har hele tiden fulgt saken tett, og bidratt til de synspunktene vi har tatt inn i lovutvalget som også i hovedtrekk har blitt innstillingen. Høringssvaret blir sendt inn til høringsfrist 20. oktober, og publiseres på sidene våre straks det er klart.

Regnskap Norges lederutviklingsprogram

I løpet av første kvartal 2019 lanserer vi et lederutviklingsprogram. Programmet skal bidra til å sikre den lederkompetansen vi er helt avhengige av for vekst og utvikling fremover i bransjen.

Frem til lanseringen av lederutviklingsprogrammet samarbeider vi tett med ledere i regnskapsbransjen, og sikrer på den måten god behovsforståelse som gir godt grunnlag for et skreddersydd design og innhold.

Som en del av forarbeidet har vi invitert ledere i bransjen til å delta i gruppeintervjuer. Det første fokusgruppeintervjuet ble gjennomført i Oslo denne uken. Her fikk vi mye kunnskap, og mange gode innspill og bidrag til det videre arbeidet.

De to neste ukene vil vi gjennomføre tilsvarende fokusgrupper i Trondheim og Bergen, etterfulgt av en kvantitativ online-survey, før vi går i gang med selve designprosessen, også i samarbeid med bransjen.

Vi er veldig takknemlige for at så mange har lyst til å bidra inn i dette prosjektet. Det er helt avgjørende for at vi skal lykkes!

Høstens kontrollsesong er godt i gang

Vi har 34 kontrollører i sving rundt i hele landet. Til nå har vi gjennomført 25 stedlige kontroller av rundt 265. Disse kontrollene er klare til behandling i kvalitetskontrollutvalget. De fleste av kontrollene blir gjennomført i oktober og november.

Kvalitetskontrollutvalget har sitt første møte den 9. november og vi håper at flere av kontrollene vil være klare til behandling denne dagen.

I tillegg gjennomfører vi 44 kontorkontroller. Kontorkontrollene gjennomføres hos medlemmer som driver virksomhet i et begrenset omfang, som vil si under et halvt årsverk. Denne kontrollen innebærer innsendelse av blant annet rutiner og avtaler for nærmere vurdering.