Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema

Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema

NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart.

08.11.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Mange har ventet på at det skal komme en digital utgave av inntektsopplysningsskjemaet. Nå er ventetiden mer eller mindre over, og NAV har så stor tro på løsningen at papirutgaven som det sendes inn 900.000 av hvert år faktisk utgår fra 1. januar 2019.

Den nye digitale inntektsmeldingen brukes når ansatte er sykmeldt eller skal ha foreldre-, pleie-, omsorgs- eller opplæringspenger. Altinn-utgaven ble lansert 29. oktober, mens lønns- og personalsystemene (LPS-systemene) skal ha sine utgaver av meldingen klar helst før 4. desember og senest innen årsskiftet.

Merk deg datoene 4. desember og 1. januar

Praksis for foreldrepenger blir lagt om, slik at det kun er i de fire siste ukene før fraværet starter at søknadene kan behandles. Disse fire ukene er også grunnen til at digital inntektsmelding må tas i bruk på foreldrepengeområdet allerede fra 4. desember.

Fra 1. januar er digital inntektsmelding eneste aksepterte skjemaløsning for sykmeldte arbeidstakere og de som skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn mv.

Altinn-utgaven gir dobbeltarbeid

Det vi ønsker å formidle er at Altinn-utgaven av digital inntektsmelding er et «dumt» skjema, nærmest på lik linje med papirutgaven av inntektsopplysningsskjemaet. Her må med andre ord opplysninger som allerede er innrapportert i a-melding rapporteres på nytt, noe som i realiteten er dobbeltarbeid.

Send inn fra LPS-system

I motsetning til Altinn-utgaven vil den digitale inntektsmeldingen i LPS-systemet bli helt eller delvis forhåndsutfylt med hjelp av opplysninger som allerede ligger i LPS-systemet.

For å spare tid og redusere faren for feil, mener vi det er et godt råd å etablere en rutine umiddelbart som helt og fullt baserer seg på innsending fra LPS-systemet.

For å få kommunikasjonen best mulig blir det viktig å få til et godt samspill med kundene, hvor det etableres gode rutiner hos begge parter som bidrar til at den digitale inntektsmeldingen sendes inn til rett tid.

Fra NAV sin side er det lagt opp til at digital inntektsmelding skal sendes inn fortløpende. Dette bidrar til at ytelsene blir saksbehandlet raskest mulig. For arbeidsgivere og regnskapsførere vil slik rutine forhåpentligvis bidra til at faren for manglende innsending reduseres.

Mer informasjon om inntektsmeldingen

www.nav.no/inntektsmelding finner du mer informasjon om den nye løsningen.

Hvem kan sende digital inntektsmelding?

For å sende inntektsmeldingen må du eller ditt LPS-system ha en av disse tilgangene i Altinn:

  • Lønn og personalmedarbeider
  • Regnskapsfører lønn
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • Ansvarlig revisor
  • Revisormedarbeider
  • Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.