Top
GP Økonomi / RF-regelverket  / Atferdsnorm for behandling av personopplysninger – behandles av Datatilsynet i 2019

Atferdsnorm for behandling av personopplysninger – behandles av Datatilsynet i 2019

Datatilsynet legger opp til å behandle innkomne utkast til bransjenormer i 2019.

06.12.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

I forbindelse med en konferanse om personopplysningsloven 29. november 2018, orienterte Datatilsynet om at de foreløpig har mottatt ti utkast til atferdsnormer. Dette inkluderer regnskapsbransjens atferdsnom. Datatilsynet har som mål å realitetsbehandle utkastene i løpet av første halvår 2019.

Årsaken til at utkastene ikke har blitt behandlet foreløpig er at Datatilsynet fremdeles ikke har mottatt guiden fra EU for hvordan atferdsnormer skal behandles i de europeiske tilsynsenheter.

Inntil videre må regnskapsfører benytte atferdsnormen som en veiledning for ulike spørsmålsstillinger rundt personvern uten at den har rettskraft.

Regnskap Norge har samlet informasjon og maler om personopplysningsloven på våre sider om personvern.