Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Foreldrepenger – Nå er det digital inntektsmelding som gjelder

Foreldrepenger – Nå er det digital inntektsmelding som gjelder

4. desember startet overgangen fra papirbasert inntektsskjema til digital inntekstmelding. NAV melder at starten har vært forsiktig.

07.12.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og fastsettingen av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv. Disse trer i kraft 1.1.2019. Som en del av tilretteleggingen stilles det krav om bruk av digital inntektsmelding, som erstatter det gamle inntektsopplysningsskjemaet.

Foreldrepenger er først ut. Her søkes det på forhånd og for å sikre ferske inntektsopplysninger kan inntektsmeldingen først sendes fra og med fire uker før permisjonsstart.

Fra 4. desember må det den digitale inntektsmeldingen brukes av arbeidsgivere i forbindelse med søknader om foreldrepenger fra 1. januar 2019.

For andre ytelser enn foreldrepenger blir den digitale løsningen pålagt fra nyttår.

Må om nødvendig bruke Altinn-versjonen

NAV melder at innrapportering av digitale inntektsmeldinger for 2019-saker ikke har vært som forventet etter 4. desember.  

Hvis lønns- og personalsystemet og virksomhetens egne systemer ikke er ferdig med å integrere den digitale inntektsmeldingen, må Altinn-versjonen benyttes. Her må alle opplysninger legges inn manuelt, og er dermed mer tidkrevende å fylle ut.

Endring av rutiner

Mange arbeidsgivere har hatt som praksis å samle opp inntektsskjemaene og sendt dem samlet til NAV. Nå er det viktig å etablere rutiner for å sende inntektsmeldingen løpende. Med fire uker mellom første mulighet til å sende inn inntektsskjema og første permisjonsdag er det viktig at saker ikke blir liggende.

MER INFORMASJON OM INNTEKTSMELDINGEN

På www.nav.no/inntektsmelding finner du mer informasjon om den nye løsningen.

Les mer om bruk av lønnssystem og etablering av rutiner i vår artikkel Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema