Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019.

04.01.19

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Her er endringene i statens reiseregulativ:

 • Bilgodtgjørelse endres til 4,03 pr. km.
 • Sats for udokumenterte utgifter til kost ved reise endres til:
  • For reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr 780
  • For reise fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kr 307.
  • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 570.
 • Ulegitimerte utgifter til overnatting endres til kr 435 pr. døgn.
 • I tillegg er satser for reise i utlandet endret. Se mer nederst i artikkelen.

Forskjell på statens satser og skattefrie satser

Statens satser og de skattefrie satsene er ikke lenger er fullt ut samkjørte, noe som gjør at en del satser i statens reiseregulativ vil inneholde en trekk- og skattepliktig andel.

Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres. Dette fremgår gjerne i personalhåndbok eller i arbeidsavtaler.

Nedenfor finner du mer utfyllende informasjon om statens satser og hvilke satser som er trekkfrie og dermed også skattefrie.

Utgifter til kost (særavtalens § 9) – reiser uten overnatting

De skattefrie satsene for dekning av kost på reise uten overnatting reduseres betydelig i 2019. Derimot er statens satser økt noe. Her er de nye satsene:

Statens satser fra 01.01.2019

Skattefri sats 2019

Reiser fra og med seks timer og til og med 12 timer

Kr 307

Kr 200

Reiser over 12 timer uten overnatting

Kr 570

Kr 400

Dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren må den skattefrie godtgjørelsen reduseres med:

 • 20 prosent for frokost
 • 30 prosent for lunsj
 • 50 prosent for middag

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Samme prosentvise fordeling gjelder i utgangspunktet etter statens satser, men måltidstrekket skal foretas ut fra en sats på kr 780 (som er døgnsatsen ved reiser med overnatting).

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

Utgifter til kost (særavtalens § 9) – reiser med overnatting

Det er store forskjeller mellom statens satser og de skattefrie satsene som gjelder reiser med overnatting. Dette gjelder både med hensyn til bosted og selve satsene.

Statens satser er som følger:

Reiser over 12 timer med overnatting

Ulegitimert sats på 780 kroner fra 1.1.2019

Reiser som varer utover hele døgn

Kost dekkes etter dagsats, se over om reiser uten overnatting

Om såkalte måltidstrekk, se nedenfor.

De skattefrie satsene er slik:

Satser

For arbeidstakere som er på yrkesreise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat

Kr 89

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter

Kr 161

For arbeidstakere som bor på hotell

Kr 578

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl. frokost reduseres hotellsats med 20 prosent

Kr 462

Uten kokemulighet betyr at det pga. hygieniske forhold eller lignende ikke er forsvarlig å oppbevare og lage mat.

Dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren må både den skattefrie godtgjørelsen og statens sats reduseres med:

 • 20 prosent for frokost
 • 30 prosent for lunsj
 • 50 prosent for middag

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting (påbegynt døgn) godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Måltidstrekk foretas etter døgndiettsats for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

Utgifter til overnatting (særavtalens § 10)

Etter statens særavtale skal overnatting på hotell og lignende i utgangspunktet dekkes etter regning. Der hvor utgifter til overnatting likevel ikke er dokumentert utbetales et ulegitimert tillegg på kr 435 pr døgn. Statens satser er med andre ord slik:

Utgifter til hotell eller lignende

Dekkes etter regning

Hvis det ikke er utgifter til hotell e.l., og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting

Ulegitimert sats på 435 kroner fra 1.1.2019

Den ulegitimerte satsen på 435 kroner kan utbetales trekkfritt, og er dermed heller ikke skattepliktig.

Bruk av egen bil (særavtalens § 6)

Statens sats og skattefri sats for bruk av egen bil ved yrkeskjøring er som følger:

Statens satser

Skattefri sats

Kilometergodtgjørelse

Kr 4,03 pr km

Kr 3,50 pr km

For kjøring på skogs- og anleggsveier

Kr 1,00 pr km

Kr 1,00 pr km

Bruk av tilhenger

Kr 1,00 pr km

Kr 1,00 pr km

Passasjertillegg

Kr 1,00 pr km

Kr 1,00 pr km

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privatbil i 2019 er 3,50 pr kilometer, uansett kjørelengde. Dersom statens sats brukes innebærer dette at satsforskjellen på 53 per kilometer er skattepliktig.

Som tabellen viser er de skattefrie tilleggene for henholdsvis passasjer, bruk av tilhenger og for kjøring på skogs- og anleggsveier de samme som statens satser.

Bruk av andre egne transportmidler (§ 7)

Statens satser ved bruk av andre transportmidler enn bil:

Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm)

2,95 kroner pr km

Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm)

2,00 kroner pr km

Snøscooter og ATV

7,50 kroner pr km

Båt med motor

7,50 kroner pr km

Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag

1,00 kroner pr km

Ingen av disse satsene for andre transportmidler inneholder skattepliktig andel. Statens satser er med andre ord lik de skattefrie satsene.

Mer informasjon om krav og satser

Reiser i utlandet

Satsen for kompensasjonstillegget (i § 12) er fra 1. januar 2019 økt til kr. 531,- pr. døgn. Dette er et tillegg som skal kompensere for fravær fra hjemmet. Kompensasjonstillegget gis pr. døgn utover 12 timer, og beregnes fra avreise arbeidssted/bosted til retur arbeidssted/bosted. Tillegget er skattepliktig.

I tillegg er satsene for kostgodtgjørelse endret med virkning fra 1. januar. Du finner satsene fordelt på land her.