Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer

Kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer

Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.

08.02.19

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Feil i innsendte opplysninger kan medføre at kunden får beregnet feil skatt, og i verste fall tilleggsskatt for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Årsregnskap som ikke er korrekt medfører at selskapet gir feil opplysninger til eksterne samarbeidspartnere slik som kunder, leverandører, bankforbindelser etc., og kan få konsekvenser for kreditter mv.

Det er viktig å ha kontrollrutiner for å hindre at dette skjer!

Krav til avstemminger og dokumentasjon

En avstemt og dokumentert saldobalanse danner grunnlaget for utarbeidelsen av skatteskjemaer og årsregnskap. Alle balansekontoer skal dokumenteres, med mindre de er ubetydelige. Resultatkontoer skal avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre et korrekt regnskap. Dette følger av GRFS 5.9.3.

I tillegg stilles det krav til hva regnskapsfører skal gjøre ved utarbeidelse av årsregnskap og/eller skatteskjemaer. Dette følger av GRFS 5.9.4.

Regnskapsførers plikter

I et regnskapsoppdrag skal regnskapsfører:

 • opparbeide nødvendig forståelse av oppdragsgivers virksomhet for å kunne vurdere usikkerheter, estimater og andre spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding, og for å kunne utarbeide tilleggsopplysninger (noter) til årsregnskapet.
 • drøfte eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding med oppdragsgiver, for å avgjøre korrekt regnskaps- og skattemessig behandling.
 • utarbeide dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag/bokføringsgrunnlag) i samsvar med punkt 5.8.2.2
 • utarbeide tilleggsopplysninger (noter) til årsregnskapet, med tydelige referanser til de poster i regnskapet som opplysningene gjelder.
 • etablere kontrollspor mellom saldobalanse og årsregnskap og/eller skattemeldinger.
 • informere oppdragsgiver om krav til underskrifter og innsending.
 • informere oppdragsgiver om krav til oppbevaring.

For kunder som har regnskapsplikt (plikt til å utarbeide årsregnskap etter reglene i regnskapsloven) skal regnskapsfører vurdere hvorvidt det bør avklares med kunde hvilke regnskapsstandarder som skal legges til grunn.

En personlig næringsdrivende som ikke er regnskapspliktig skal i utgangspunktet levere næringsoppgave 1, som kun inneholder skattemessige verdier. Det er imidlertid valgadgang til å levere næringsoppgave 2. Det er viktig å være klar over at bruk av næringsoppgave 2 medfører plikt til å utarbeide fullstendig årsregnskap etter regnskapslovens regler, inklusive noteopplysninger.

I tillegg har vi fått ny næringsoppgave 5, som skal leveres av enkeltpersonforetak som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b. Dette skjemaet er også aktuelt for mange ansvarlige selskaper. Les mer om næringsoppgave 5 her. 

Krav til kvalitetskontroll  oppdraget

Blir årsoppgjøret utarbeidet av en ikke-autorisert er det etter GRFS krav til at det skal kontrolleres av oppdragsansvarlig eller annen autorisert regnskapsfører.

Hvis skatteskjemaer og årsregnskap utarbeides av oppdragsansvarlig eller annen autorisert regnskapsfører er det ikke noe krav til at det skal utføres kvalitetskontroll, men det bør vurderes ut ifra kompleksitet på oppdraget og erfaringen til den som har stått for utarbeidelsen. Det kan være at kunden tilhører en bransje som krever spesiell kunnskap, og da er det å anbefale en ekstra kontroll på at alt er korrekt. Kvalitetskontrollen skal gjennomføres før innsending av årsregnskap og skattemelding.

Sjekklister kan være nyttige og effektive virkemidler å bruke ved kvalitetskontroll. Du sikrer at det som er viktig å kontrollere blir kontrollert, og du får god dokumentasjon på den foretatte kontrollen. I tillegg er det effektivt tidsmessig, og det sikrer ensartede rutiner på kontoret. Videre er de til god hjelp som en kontroll på eget arbeid hvis du utfører oppdraget fra a-å selv.

Hvilke feil skjer erfaringsmessig oftest ved utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap?

 • Ikke levert komplett sett av skatteskjemaer. Det er viktig å vurdere hvilke pliktige skjemaer som skal utarbeides. Enkelte bransjer har krav til egne skjemaer i tillegg til de ordinære.
 • Feil eller mangelfulle opplysninger på side 1 i næringsoppgaven. Angi korrekt bransje slik at det blir beregnet bruttofortjeneste hvis kunden er en handelsbedrift.
 • Ved bruk av næringsoppgave 2 er det krav til at det skal utarbeides fullt årsregnskap i tillegg. Dette er ofte mangelfullt, eller ikke gjort.
 • Formuesgjenstander og/eller lån oppført to ganger. Dette er gjerne overført fra næring i tillegg til at det står oppført på den pre-utfylte selvangivelsen. Dette gjelder spesielt enkeltpersonforetak.
 • Feil i forskjellskjema.
 • Feil lenking mellom enkeltkontoer og kontogruppe.
 • Manglende kontroll på at det er sporbarhet mellom saldobalanse til årsregnskap og skatteskjemaer.

Nettkurs i kvalitetskontroll av skattemelding og årsregnskap

Dersom du vil lære mer om kvalitetskontroll av skattemelding og årsregnskap har vi utviklet et nettkurs som gjennomgår dette i detalj. Kurset gjennomgår skatteskjemaer for EPF og AS (med basis i næringsoppgave 1 og 2). Med kurset følger også et verktøy som kan være nyttig som en arbeidsliste, og som i tillegg dokumenterer hvilke kontroller som er foretatt.

Her er en kort intro og påmelding til kurset. 

Det finnes også flere nyttige skjema i KS Komplett som kan benyttes til kvalitetskontroll av medarbeidere og sjekklister tilknyttet årsoppgjøret.