Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Vi søker deg som jobber med digital utvikling i regnskapsbransjen

Vi søker deg som jobber med digital utvikling i regnskapsbransjen

Regnskap Norge etablerer et nytt forum for deg som jobber med digital utvikling på strategisk og forretningsmessig nivå i regnskapsbedrifter.

17.10.19

Skrevet av  Geir Sandvik, Fagansvarlig IT & PMO

Del

Bli med i Regnskap Norges nettverk for IT-profesjonelle i regnskapsbransjen.

Foreningen er i ferd med å etablere et felles forum for IT-profesjonelle i regnskapsbransjen. Regnskap Norge CTO-forum er møteplassen for medlemmer som jobber med digital utvikling på strategisk og forretningsmessig nivå. Målet med forumet er å utvikle og dele kunnskap som sikrer regnskapsbransjens relevans og lønnsomhet i en digital hverdag.

Ønsker du å forme den digitale fremtiden?

Formuet er relevant for deg som er interessert i å forme den digitale fremtiden. Sannsynligvis har du en definert rolle i regnskapsvirksomheten knyttet til eksempelvis digitalisering, innovasjon, systemutvikling, systemimplementering, konfigurering av kundesystemer mv. 
 
Sammen skal vi adressere overordnede problemstillinger til nytte for hele bransjen under ett. Således er dette ikke et forum for de som er rene superbrukere av systemer.

Praktisk gjennomføring

Hver regnskapsvirksomhet kan stille med en person, men vi åpner for utvidet deltakelse når dette er hensiktsmessig. Forumet samles fysisk minst en gang i året i regi av Regnskap Norge. Etter behov vil forumet samkjøres med Regnskap Norge IT-forum, som er arenaen for systemleverandører. I tillegg vil det bli arrangert webinarer eller nettmøter som kompletterer fysiske møter.

Under møtene vil vi diskutere saker som du som deltaker har sendt inn. I tillegg vil Regnskap Norge presentere relevante tema. Ved behov vil det bli etablert arbeidsgrupper som jobber frem konkrete leveranser.

Første samling vil være 9. desember fra 10:00 til 15:00 i Regnskap Norges lokaler på Aker Brygge.

Påmelding

Hvis du som leser dette tenker at dette vil jeg være med på kan du ta kontakt med Geir Sandvik på geir.sandvik@regnskapnorge.no.