Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Regnskap Norges generalforsamling 2020

Regnskap Norges generalforsamling 2020

Årets generalforsamling var av det heldigitale slaget, med innlegg fra skattedirektør Holte og Bellamy fra Finanstilsynet.

11.06.20

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Skattedirektør Holte, administrerende i Regnskap Norge, Lundberg Larsen, og Bellamy fra Finanstilsynet i studio.

Årets generalforsamling ble holdt med Zoom, fra Regnskap Norges møterom og studio.

Før konstituering av foreningens 51. generalforsamling​ fikk vi innlegg i studio fra skattedirektør Hans Christian Holte og direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, Anne Merethe Bellamy.

Skatteetaten er avhengig av regnskapsbransjens tilbakemeldinger

Holte la i sitt innlegg vekt på regnskapsførerens viktige rolle. – Samarbeidet er sentralt for å få innblikk i det bedriftene sliter med. Regnskapsførerne er tett på næringslivet, og vet hvor skoen trykker. Innspill fra dere blir vektlagt! sa han.

Selv om bransjen er i utvikling, vil ikke samarbeidet med Skatteetaten endres. Våre samarbeidsarenaer håper Holte at fortsetter. Han beskrev Regnskap Norge som en saklig, konstruktiv og positiv samarbeidspartner på jakt etter løsninger.

– Det er en konstruktiv rolle dere spiller. Det er utfordrende i det offentlige rom. Dere er tydelige og det er positivt for den generelle samfunnsdebatten og for å få frem budskapet.

Skattedirektøren roste Regnskap Norge og la vekt på foreningens betydning for Skatteetaten og for oppgavene vi er felles om å lykkes godt med.

– Jeg håper vi beholder det gode samarbeidet, sa Hans Christian Holte og avsluttet med å takke for samarbeidet og ønske lykke til videre.

Regnskapsførerne er næringslivets gode hjelpere

Direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, Anne Merethe Bellamy, sa at særlig nå i krisetid – for tusenvis av bedrifter – har regnskapsførerne vist hvor viktige de er for norsk næringsliv og for å holde hjulene i gang. 

Det er et godt utgangspunkt. – Mens regnskapsbransjen er næringslivets gode hjelpere, er Finanstilsynets rolle å passe på at dere gjør en god jobb.

Bellamy roste bransjen for å ha vært gode på å ta i bruk ny teknologi. – Dere er en stor bransje, og endringer har vært en utfordring hele veien. Finanstilsynet ser derfor frem til å få på plass det moderniserte lovforslaget.

Finanstilsynet har i tillegg lagt frem forslag om egnethet og skikkethet hos styremedlemmer og eiere. Dette for å hindre at tilliten til autoriserte regnskapsførere svekkes når dette uteblir. 

Høsten 2019 ble dokumentbasert tilsyn gjennomført, og rapporten er nå publisert. 

– Lykke til med generalforsamlingen! Vi setter stor pris på samarbeidet i vår utøvelse av tilsynsrollen. Samarbeidet er preget av høy grad av tillit, avsluttet Bellamy.

Christian Engeskaug og Peer Veiby under generalforsamling i Regnskap Norge Økonomileder Christian Engeskaug og styreleder Peer Veiby i Regnskap Norge under Generalforsamlingen 2020.

Overordnede planer

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen så fremover etter en rask oppsummering av første halvdel av 2020 – hvor koronakrisen preget det meste. – Vi har opplevd et stort engasjement blant medlemmene og stor pågang til medlemssenter og fagsupport. Fremover vil vi ha fokus på å støtte medlemmene og være aktive næringspolitisk. 

Vårt formål er å skape overskudd gjennom kompetanse. Dette vil være vår ledestjerne fremover. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Styret nedsatte i oktober 2019 et vedtektsutvalg som fikk mandat til å vurdere muligheten for nye medlemsgrupper. Ideen er at utvidet adgang til medlemskap vil gi foreningen og bransjen større påvirkningskraft mot myndigheter, systemleverandører og andre relevante aktører. 

Alle medlemmer inviteres til å si sin mening på ekstraordinær generalforsamling 13. oktober i Oslo.

Vel blåst

Selv om vi gjerne skulle møtt alle på ordentlig, fungerte en heldigital variant av generalforsamlingen godt. Vi opplevde å ha god dialog med deltakere som ønsket å ytre seg, og at vekslingen mellom møterom og studio fungerte bra.