Top
GP Økonomi / Korona  / NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte