Top
GP Økonomi / Korona

Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer - fra hjemmekontor. 22.02.21 Skrevet av  Svein Austheim, Regnskap Norge Del Resultatene fra forrige ukes medlemsundersøkelse viser at...

Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS. 12.02.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Tilskudd etter kompensasjonsordningen skal begrenses av tidligere underskudd, noe som følger av kompensasjonsforskriftenes §...

Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021. 05.02.21 Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge Del Fritaket retter seg mot utenlandske arbeidsgivere med arbeidstakere som returnerte midlertid til Norge pga. koronasituasjonen. I slike tilfeller...

Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig. 03.02.21 Skrevet av  Kjersti Skotvold og Knut Høylie, Regnskap Norge Del Vi har fått mange spørsmål om regnskapsmessig og skattemessig periodisering av tilskudd som mottas fra den andre utgaven av kompensasjonsordning for...

Regjeringen foreslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i 2 ekstra måneder, ut juni 2021. 29.01.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Forslagene fra Regjeringen er i samsvar med Stortingets vedtak.  Regjeringen foreslår at beregningen av omsetningsfall gjøres ved å sammenligne omsetning i...