Top
GP Økonomi / Korona

Alle søknader om tilskudd for dekning av faste unngåelige kostnader og / eller erstatning for tapt varelager, skal bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Vår kalkulator kan benyttes til å beregne tilskuddet, dokumentere innholdet i søknaden, og gjennomføre pålagte kontrollhandlinger.  I tillegg finner du oppsett for klassifisering...