Top
GP Økonomi / Korona (Page 3)

Ordningen har en ramme på 50 millioner kroner og er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. Ordningen gjelder i hele landet, inkludert Svalbard. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan...