Top
GP Økonomi / Blogg  / Hva er du pliktig til å gjøre som eier av et selskap?
Oversikt over papirarbeid for selskapseiere

Hva er du pliktig til å gjøre som eier av et selskap?

Oversikt over papirarbeid for selskapseiere

I Norge har vi ca. 922.700 registrerte foretak. Av disse er ca. 268.000 aksjeselskap, hvor mange som både er eier, sitter i styret og fungerer som daglig leder. I tillegg har vi mange enkeltpersonsforetak rundt om i landet, hvor regler for drift ikke alltid er like strenge, men likevel må følges for å overholde juridisk, forretningsmessige og etiske ansvar som følger med rollen som selskapseier.

Har du nettopp opprettet et selskap, eller vurderer å starte eget firma? Da kan det være lurt å ta en ekstra titt på hva du faktisk forplikter deg til.

Altinn har samlet en god oversikt, men er du kun ute etter et raskt overblikk, les gjerne videre.

Her er en liste over noen av de viktigste pliktene du har som eier av et selskap:

 

1. Godkjennelse/bevilling til å drive virksomhet

I noen bransjer er det nødvendig med diverse godkjenninger for å få lov til å drive virksomhet. Dersom du for eksempel driver butikk innen servering, alkoholsalg, overnatting, transport, rengjøring, bygg og anlegg eller bemanning, gjelder dette deg.

Lurer du på om du trenger tillatelser, kan du se gjennom Altinns liste over virksomhet som krever dette.

 

2. Innlevering av mva-melding

I februar, april, juni, august, oktober og desember skal du levere mva-melding – for å betale moms på omsetning av varer og tjenester. Pass på å holde fristene, da for sen innsendelse fort kan koste deg dyrt. For MVA-melding er satsen et halvt rettsgebyr pr. dag, noe som utgjør 586 kr dagen. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, som tilsvarer 58.600. Les mer om dette på Skatteetatens nettsider.

 

3. A-meldingen

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

For a-meldingen er satsen 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker som mangler eller har feil i opplysningene, per dag. Maksgrensen er 1.000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1.150.000 kroner per periode.

 

4. Innlevering av skattemelding og ligningsoppgaver

Innen 31. mai hvert år, skal det sendes inn skattemelding og ligningsoppgaver for selskapet.

Vanligvis skal næringsdrivende levere enten en skattemelding, eller en næringsrapport for skatt ved enkle skatteforhold. Hvilke ligningsoppgaver som skal leveres, avgjøres av hvilken selskapsform og -type du driver.

 

Ny bedriftseier eller klar for vekst i selskapet? Kontakt oss via denne siden for en gratis rådgivningstime.

 

5. Årsregnskap

I slutten av juli skal årsregnskapet for forrige år leveres til regnskapsregisteret i Brønnøysund. En årsrapport inneholder informasjon om virksomhetens samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling (dette gjelder selskaper som er pliktige til å utarbeide årsregnskap).

I Skatteetatens beskrivelse står det at et årsregnskap skal inneholde følgende:

 • Resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader)
 • Balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital)
 • Noter (forklaring til ulike poster i regnskapet)
 • Eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)

 

Eier av selskap med ansatte?

Har du ansatte (Eiere av enkeltpersonsforetak kan ikke være ansatt selv, men ha andre ansatte. Eiere av AS kan ansette seg selv), følger det også med plikter til ansettelsesforholdene. Som eier av selskapet må du passe på å gjennomføre følgende oppgaver:

 • Melde ansatte inn i arbeidstakerregisteret
 • Betale ut lønn og sende lønnsslipp
 • Sende inn a-melding innen den 5. hver måned, med informasjon om lønn, skatt og arbeidsgiveravgift
 • Trekke skatt på en egen konto, og betale skatt og arbeidsgiveravgift til staten innen den 15. annenhver måned
 • Sette opp yrkesskadeforsikring
 • Utarbeide en HMS-plan
 • Sende inn lønns- og trekkoppgave innen 31. januar hvert år
 • Sette av feriepenger, gjerne på en egen konto

 

Selvsagt er det mer til eierskap og drift av virksomheter enn denne lista, men ett sted må man starte.

Trenger du hjelp til å få full oversikt over dine juridiske plikter og rettigheter når det gjelder bedriftsøkonomi og regnskap? Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud, ved å klikke på banneret nedenfor og fylle ut skjemaet på neste side:

 

New call-to-action