Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Trapper ned permitteringsordningen

Trapper ned permitteringsordningen

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gå tilbake til permitteringsperiode på 26 uker fra 1. juli 2021 dersom forholdene ligger til rette for det.

07.10.20

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

Arbeidsgivermaksimale fritaksperiode for lønnsplikt under permittering og tilsvarende rett til dagpenger for permitterte, er i utgangspunktet 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. 

Forlengelse ut oktober 2020 i første omgang 

Perioden med arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt under permittering ble forlenget i forbindelse med Covid-19. Dette innebar at grensen på 26 uker ble midlertidig opphevet og perioden ble først forlenget ut juni, og senere ut oktober 2020. Begrensningen på 18 måneder gjelder ikke ved forlengelse av fritaksperioden ut oktober. Disse midlertidige forlengelsene omfattet arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt. 

Behovet for ytterligere forlengelse 

I pressemelding 13. august 2020 foreslo myndighetene å utvide arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt og tilsvarende rett til dagpenger for permitterte, slik at permitterte kan få lønn eller dagpenger under permittering i inntil 52 uker innenfor 18 måneder, fra 1. november.  

Regjeringen legger til grunn at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig. Det legges derfor til grunn at maksimal periode med fritak fra lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.  

Innfører arbeidsgiverperiode II 

Regjeringen peker på viktigheten av at arbeidsgiver løpende vurderer nødvendigheten av fortsatt permittering. For å bidra til dette er det foreslått å innføre en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering, fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil dermed gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021.