Top
GP Økonomi / Korona  / Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.

04.11.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Smittesituasjonen fremover vil kunne bety mer sykefravær ved både sykdom og karantene, samt at barn må holdes hjemme fra skole og barnehage. Omsorgspengereglene forlenges derfor ut juni 2021, og kvotene blir doblet også i 2021. Det betyr at en familie neste år vil ha rett til minst 40 dager med omsorgspenger, sammenlignet med 20 dager i en normal situasjon. 

I tillegg vil reglene om sykepenger ved smitte eller mistanke om smitte forlenges ut mars.  

En tredjedel av de koronaledige er fortsatt ikke tilbake i jobb, og smitteverntiltakene har konsekvenser for mange bransjer. Den midlertidige forhøyede dagpengesatsen skulle ned til normalt nivå fra januar 2021, men blir nå som følge av smittesituasjonen forlenget ut mars.  

Nedenfor finner du nærmere detaljer om Regjeringens forslag:

Sykepenger

Følgende midlertidige koronatiltak, som er gitt virkning ut 2020, foreslås videreført fram til og med 31. mars 2021: 

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Det er presisert at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger
  • Redusert antall dager for arbeidsgiverfinansiering av sykepenger fra 16 til tre dager for fravær som skyldes covid-19
  • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra fjerde dag for sykefravær som skyldes covid-19

Omsorgspenger

Alle foreldre får doble kvoter med omsorgspenger i 2021.  

Følgende midlertidige koronatiltak for omsorgspenger foreslås for perioden 1. januar til 30. juni 2021: 

  • Rett til omsorgspenger når skoler og barnehager er stengt
  • Rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre når skoler og barnehager er stengt
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp for foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp når skoler og barnehager er stengt 

Dagpenger

Forhøyet sats forlenges til og med 31. mars 2021.  

  • Dagpenger ytes normalt med en kompensasjon på 62,4 prosent av grunnlaget opp til 6G. Siden 20. mars i år har kompensasjonsgraden vært økt midlertidig, ved at det gis 80 prosent av inntekter under 3G, og 62,4 prosent av inntekt mellom 3G og 6G (grunnbeløpet er ca.100 000 kr). Ved en tidligere inntekt på 6G er kompensasjonsgraden 71,2 prosent. Den økte satsen gjaldt alle som ble innvilget dagpenger med virkningsdato fra og med 20. mars, det vil si også de som ble permitterte fra 12. mars og som fikk 18 dager med lønnskompensasjon i forkant av dagpengeperioden.