Top
GP Økonomi / Avgift  / Regnskapsfører kan fylle ut søknad om mva-registrering

Regnskapsfører kan fylle ut søknad om mva-registrering

Endelig er det rullet ut funksjonalitet for at regnskapsfører kan bistå kundene med mva-registrering i skatteetatens nye løsning.

03.12.20

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Som vi har skrevet om tidligere har vi jobbet tett mot Skattedirektoratet for å få utviklet en løsning hvor regnskapsfører skal kunne bistå kunden med mva-registrering. Vi har meldt ifra om at dette må kunne gjøres uten at det skal være nødvendig at regnskapsfører skal måtte tildeles særskilte roller i altinn. Skattedirektoratet har i høst jobbet med en løsning som skal muliggjøre dette.

Løsningen var mandag denne uken klar til testing, og er nå åpnet for ordinær bruk.

Regnskapsfører og revisor med vanlig tildelt rolle i selskapet kan nå logge inn i løsningen. Da vil de selskapene regnskapsfører har tildelt rolle i dukke opp, og regnskapsfører kan velge det selskapet som skal mva-registreres. Regnskapsfører fyller så ut søknaden for kunden sin. Når søknaden er ferdig utfylt må en med rolle i selskapet som gir rett til signering logge inn og sende inn meldingen. Samme fremgangsmåte benyttes om det skal gjøres endringer i en allerede eksisterende mva-registrering.

Manuell varsling til kunden

Registreringsløsningen inneholder ikke en funksjon for å sende saken til signering, så her må man gi beskjed selv på f.eks telefon eller e-post om at det er klart for selskapet for å logge inn å signere. Vi har forstått det slik at også vedlegg som det er ønskelig at selskapet skal se gjennom må sendes utenom løsningen da de ikke vil være tilgjengelig for andre enn den som har lastet det opp.

Det jobbes videre med en enda smidigere to-stegs løsning som er forventet ferdigstilt i 2. kvartal 2021. Detaljene om hvordan denne vil bli er ikke klare, og vil bli vurdert i lys av de erfaringene som gjøres nå, blant annet av våre medlemmer.

Innspill?

Hvis dere prøver løsningen og har innspill til hvordan denne kan bli bedre, send gjerne beskjed til oss på fagsupport@regnskapnorge.no.

Ny registreringsløsning er første steg i arbeidet som gjøres innenfor modernisering av merverdiavgiftsområdet. Neste steg er ny mva-melding, og det jobbes med kjøps- og salgsmelding på noe lengre sikt. På www.skatteetaten.no/nymva kan dere lese mer om arbeidet.

Regnskap Norge har jevnlige møter med arbeidsgruppen i skatteetaten og vil også legge ut nyheter på vår side ved behov. Har dere spørsmål eller innspill om arbeidet er dere som vanlig velkomne til å ta kontakt med oss.