Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Magasinet Regnskap og økonomi går digitalt

Magasinet Regnskap og økonomi går digitalt

Nettversjonen lanseres vår 2021.

08.12.20

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Den siste utgaven av Regnskap & økonomi, som kom nå i starten av desember, var den siste utgaven av magasinet på papir. Magasinet vil neste år bli digitalt.

I stedet for å trykke aktuelle artikler for deg som er interessert i økonomiområdet på papir, skal vi fremover publisere dem på nett. Nettadressen vil bli: regnskapnorge.no/magasin

Når den digitale versjonen lanseres, vil vi publisere aktuelle artikler månedlig, og som medlem vil du bli oppdatert på de siste publiseringene i en egen mail. Disse vil også kunne deles med kunder.

Alle abonnement vil automatisk avsluttes ved årsskiftet.

Hvorfor endrer vi fra papirmagasin til nettmagasin?

Før vi besluttet å gjøre Regnskap & økonomi om til et digitalt magasin, gjorde vi undersøkelser blant leserne. Flere medlemmer var også med i fokusgrupper om lesevaner og i hvilken grad dere fordypet dere i papirmagasiner. Undersøkelsene ga klart svar: Selv om noen synes det er fint med papirmagasin, oppdaterer vi oss likevel oftest på nett.

Ved å kutte både trykkeri og frakt, sparer vi penger og miljø; begge deler særdeles viktig i tiden vi er inne i.

Ved å gå digitalt, effektiviserer vi prosessen frem til du kan lese det ferdige resultatet, noe som gjør at vi kan være enda mer aktuelle og relevante, og publisere hyppigere enn vi har gjort hittil.

Endringen gjør det også enkelt å dele innholdet med for eksempel kunder.

Vi samhandler stadig mer med kundene på digitale flater, og i skyen skjer transaksjoner sømløst og automatisk. Det er naturlig at magasinet vårt også følger denne utviklingen.

Vi jobber nå med å få på plass den digitale utgaven, og håper du får glede av nettversjonen som lanseres vår 2021.

Spørsmål?

Lurer du på noe i forbindelse med endringen? Kontakt Marit K. Løvold i Regnskap Norge.

Overgangen er også omtalt i en egen artikkel i papirmagasinet og i lederen.