Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet

Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet

Konkurransetilsynet har ikke har funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken.

13.01.21

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Konkurransetilsynet har kunngjort at foretakssammenslutningen er ferdigbehandlet, og konkludert med at det ikke er tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken.

De gir ingen nærmere begrunnelse for denne typen beslutninger, og vil heller ikke gjøre det i dette tilfellet. Etter dagens konkurranselov er det ingen adgang for tredjeparter å klage på avgjørelsen.

Regnskap Norge møtte Konkurransetilsynet før jul og formidlet våre medlemmers bekymringer, for å få tilsynet til å gjøre en mer grundig vurdering.  

Regnskap Norge vil fortsette å følge med, og melde fra til Konkurransetilsynet om forhold de bør gjøres oppmerksomme på fremover.  

Regnskap Norges rolle

Som bransjeorganisasjon har vi ingen bestemmelsesrett eller makt til å påvirke markedet, men vi bruker vår stemme til å si fra.

Gjennom dere medlemmer får vi innsikt i hvordan markedet fungerer og konsekvensene av utviklingen.

Det er viktig at vi underretter og orienterer myndighetene, og på den måten påvirker dem som håndhever regelverket.