Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen

Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen

Gjelder henvendelsen kompensasjonsordningen?

Om henvendelsen er knyttet til kompensasjonsordningen, bruk denne siden: Informasjon og veiledning knyttet til kompensasjonsordningen 

På siden finner du informasjon og relevante lenker, samt et kontaktskjema.

Veiledningen vår knyttet til kompensasjonsordningen er et samarbeid med Brønnøysundregistrene. Her utgjør Regnskap Norge en del av en større helhet.

Fagekspertene koblet opp mot tjenesten besvarer henvendelser forløpende, og kontaktskjemaet bidrar til at disse behandles effektivt. På denne måten når du raskt frem til rett fagperson, og med helhetlig oversikt over informasjonsbehovet kan vi etter behov justere tjenesten for å hindre restanser.

Fagsupport for deg som medlem

Våre rådgivere hjelper deg med vurderinger av faglige spørsmål og problemstillinger på telefon og e-post.

Som medlem får du fri tilgang til fagsupport innenfor norsk regelverk for:

  • Bokføring
  • Årsregnskap
  • Ekstern regnskapsføring
  • Skatt
  • Merverdiavgift
  • Selskapsrett
  • Lønn & HR-a

Vi hjelper deg med regelverksforståelse og veiledning. Vi besvarer også spørsmål innen andre relevante rettsområder i den grad vi har kompetanse og kapasitet. Det er mange spørsmål som ikke har klare svar, men vi vil hjelpe deg så godt vi kan! Regnskap Norges rådgivere har mange års erfaring innenfor sine fagfelt.

I perioder hvor det er hektisk jobber vi så fort vi kan. I disse dager skjer det mye og det er ikke bestandig helt samsvar mellom det som er foreslått og det som blir vedtatt. Vi etterstreber å være så oppdaterte som mulig på det som er vedtatt, og råder deg til å følge med på sidene våre da disse oppdateres hyppig i hektiske perioder.

Husk å ha medlemsnummeret ditt tilgjengelig!