Top
GP Økonomi / Korona  / Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Søknadsportalen åpner 3. mai, og endelig søknadsfrist er 30. september.

23.04.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Søknadsportalen for lønnsstøtteordningen for å ta permitterte tilbake i jobb åpner 3. mai.

For nærmere beskrivelse om vilkårene, fremgangsmåte og frister, se detaljert informasjon fra Skatteetaten som forvalter ordningen.

Ordningen er for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i periodene

  • 15. mars til 30. april 2021
  • 1. mai til 30. juni 2021

Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3.–31. mai og 1.–30. september. Endelig søknadsfrist for begge periodene er 30. september.