Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Hvordan verdsette brukte materialer i regnskapet?

Hvordan verdsette brukte materialer i regnskapet?

Regnskap Norge har deltatt i et europeisk samarbeid som har utviklet et forslag til en felles metode for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet.

29.04.21

Skrevet av 
Christine Lundberg Larsen

Bærekraftsarbeidet er på vei bort fra kommunikasjonssjefen og over til økonomisjefen. I dag er det ikke nok å beskrive hvordan virksomheten jobber med å bli mer miljøvennlig, tar mer sosialt ansvar eller reduserer CO2-utslippene. Investorer, banker, kunder og samarbeidspartnere etterspør harde fakta.

Det er forventet at bedriftene setter tydelige og tallfestede mål, dokumenterer dagens status og fremlegger en plan med konkrete tiltak. På samme måte som for den finansielle informasjonen, er det for bærekraftsrapportene behov for felles standarder og målemetoder.

Slik sikres et reelt grønt skifte

Tre faktorer sikrer et reelt grønt skifte når det gjelder den økonomiske aktiviteten; innovasjon i forretningsmodellene, regnskapet og økonomistyringen og nye finansieringsløsninger. Først nevnte har konsekvenser for nummer to og tre.

Et eksempel på slike sammenhenger er sirkulære oppstartsvirksomheter som bygger sine forretningsmodell på brukte materialer. I dag eksisterer det ikke noen regnskapsstandard for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet. Dette fører til at oppstartsvirksomheter havner i gjentakende diskusjoner med långiver og investorer om hva som er verdien av varelageret – som igjen påvirker verdsettelsen av selskapet.

En standard for verdsettelse av brukte materialer

For å løse utfordringen som nevnes over tok Circular Economy Solutions i 2018 initiativ til å etablere en europeisk arbeidsgruppe i regi av Ellen MacArthur Foundation. I tillegg til Regnskap Norge bestod arbeidsgruppen av en rekke europeiske deltakere med bakgrunn i ulike fagdisipliner, samt en representant fra Ellen MacArthur Foundation.

Arbeidsgruppens innsats har resultert i et forslag til en standard for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet, sett opp mot IFRS regelverket. Arbeidet tok utgangspunkt i bilmarkedet, hvor det i dag benyttes flere sirkulære prosesser, som gjenbruk, reparasjon, reproduksjon og gjenvinning. Standarden foreslår å verdsette brukte materialer basert på IAS 2 og IFRS 13.

En felles metode for verdsettelse av brukte materialer sikrer at alle interessenter kan være trygge på hvordan man har kommet frem til verdiene som presenteres i balanseregnskapet. Dette vil gjøre det enklere for sirkulære virksomheter å føre en konstruktiv dialog med interessenter, og skape økt forutsigbarhet i forbindelse med forventet avkastning for investorer og långivere.

Les rapporten her