Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Ledig verv i Regnskap Norges kvalitetskontrollutvalg

Ledig verv i Regnskap Norges kvalitetskontrollutvalg

Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil utvikle kompetansen og samtidig bidra inn i foreningen?

04.05.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Det er ledige verv som medlem i Regnskap Norges Kvalitetskontrollutvalg kontrollsesongen 2021. Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil videreutvikle din kompetanse og samtidig bidra inn i foreningen kan dette være noe for deg!

Kvalitetskontrollutvalget oppnevnes hvert år av styret i Regnskap Norge, og har i henhold til reglement ansvaret for forberedelse og gjennomføring av foreningens kvalitetskontroll.

Medlemmene i utvalget velges for to år om gangen. Sammenhengende funksjonstid for et medlem er normalt inntil fire år, men kan maksimalt være seks år. Medlemmene må ha gjennomgått foreningens kvalitetskontroll med godkjent, være yrkesaktiv og kan ikke være medlem av styret eller andre faste utvalg i foreningen. Medlemmer av utvalget kan ikke samtidig være utøvende kontrollør. Vervet er honorert.

Ønsker du å bidra, så meld din interesse på e-post til kvalitetskontroll@regnskapnorge.no innen 27. mai 2021. Skriv gjerne noen ord om din kompetanse, og hva som er motivasjonen din for å søke!