Top
GP Økonomi / Mva  / Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.

24.06.21

Skrevet av 
Grete Jønland Vistnes, Regnskap Norge

Den 1. april 2020 ble avgiftsfritaket på varer med en verdi på under kr 350 fjernet.

For slike varer som selges til forbrukere i Norge er plikten til å beregne og betale merverdiavgift lagt på tilbyderen av varen. Samtidig er det innført en forenklet ordning for beregning og betaling av merverdiavgift for varer med verdi inntil 3 000 kroner, der utenlandske tilbydere av varer kan registrere seg, den såkalte VOEC-ordningen. Se vår artikkel om mva ved netthandel fra utlandet.

Overgangsordning

I forbindelse med innføringen av VOEC ble det også opprettet en overgangsordning som skulle gi den utenlandske tilbyderen tid til å tilpasse seg nytt regelverk og gjøre nødvendige systemjusteringer.

Overgangsordningen består av to elementer:

For det første er det gitt et midlertidig fritak fra deklareringsplikten for varer med verdi under 350 kroner. Dette gjelder imidlertid ikke matvarer, særavgiftspliktige varer eller restriksjonsbelagte varer.

For det andre har utenlandske tilbydere som registrerer seg i VOEC-ordningen, på nærmere vilkår et begrenset ansvar for innbetaling av norsk merverdiavgift.

For å være omfattet av denne ansvarsbegrensningen må tilbyderen godtgjøre overfor skattemyndighetene at tilbyderen tar rimelige og nødvendige skritt for å beregne og betale merverdiavgift, samt gi tollmyndighetene opplysninger om VOEC-nummeret i forsendelsesinformasjonen. Videre må tilbyderen ha dialog med skattemyndighetene om hvordan og når tilbyderen antas fullt ut å kunne etterleve regelverket.

Ansvarsbegrensningen avvikles

Fra 1. juli 2021 fases bestemmelsene om ansvarsbegrensning ut. Utfasingen gjennomføres ved en regelendring som går ut på at det ikke blir mulig å søke om ansvarsbegrensning etter 1. juli 2021, og at aktører som er innrømmet ansvarsbegrensning per 1. juli 2021 gis en siste frist til å etterleve regelverket 30. september 2021.

Regelendringen gjennomføres ved å endre merverdiavgiftsforskriften.