Top
GP Økonomi / Korona  / Oppdatering – Lav sats i mva-meldingen for 5. termin 2021

Oppdatering – Lav sats i mva-meldingen for 5. termin 2021

Regnskap Norge har fått opplyst at det ikke skal komme feilmelding når avgiftsbeløpet i post 5 baserer seg på to mva-satser.

01.10.21

Skrevet av 
Sebastian Brodtkorb, Regnskap Norge

I artikkelen Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 %skrev vi at det ville komme en feilmelding i post 5 når avgiftsbeløpet ble rapportert med to satser på samme grunnlag. I mangel av andre sikre kilder fra Skatteetaten, fikk vi opplyst dette per telefon. 

Vi har nå vært i kontakt med Skattedirektoratet og skriftlig fått bekreftet at det fortsatt vil være et «spenn» i mva-meldingens post 5, slik at avgiftsbeløpet som rapporteres her ikke behøver å tilsvare nøyaktig 6 eller 12 % av grunnlaget. Det skal etter det opplyste altså ikke komme noen feilmelding når beløpet baserer seg på to mva-satser ved rapportering i 5. termin 2021. 

Årsaken til usikkerheten rundt dette er Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 8. april 2020, som viser til at det «legges det inn et spenn i mva-meldingens post 5 og 16 for hele perioden fram til og med årstermin 2020 med innleveringsfrist 10. mars 2021, som kan håndtere bruk av begge satsene.»  

En naturlig språklig forståelse av det ovennevnte tilsier at denne ordningen ikke kunne benyttes etter 6. termin 2020, men det får vi nå altså opplyst at ikke er tilfelle. Den er fortsatt i bruk.