Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Mindre endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven