Top
GP Økonomi / Korona  / Søknadsskjema for refusjon av sykepenger fra dag 6

Søknadsskjema for refusjon av sykepenger fra dag 6

Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte

(Oppdatert 09.09.21) Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring i Altinn i uke 37.


Les mer