Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Vil du bli kvalitetskontrollør?

Vil du bli kvalitetskontrollør?

Er du opptatt av kvalitetsarbeid, vil utvikle deg videre og bli bedre kjent med bransjen kan dette være vervet for deg.

11.02.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

Regnskap Norge trenger nye kontrollører til neste kontrollsesong, og søker derfor deg som ønsker å bidra inn i kvalitetsarbeidet i bransjen ved å bli kvalitetskontrollør. 

Regnskap Norge har samarbeidsavtale med Finanstilsynet og utfører kvalitetskontroll blant våre medlemmer. Til å gjennomføre kontrollene engasjerer Regnskap Norge personer fra medlemsmassen.

Kontrollørene har en sentral rolle og oppgave i kvalitetskontrollarbeidet, og er viktige for tilliten til bransjen. Kontrollørene blir valgt på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet.

For å bli kontrollør må du være autorisert regnskapsfører, aktiv i yrket og ha erfaring som oppdragsansvarlig. Du må også selv ha vært gjenstand for kvalitetskontroll med godkjent. Det er også et krav at det signeres en særskilt taushetserklæring. Denne omfatter alt kontrollørene blir kjent med i rollen som kontrollør og under utøvelsen av kontrolloppdrag.

Kontrollene skal i hovedsak gjennomføres fra slutten av august til begynnelsen av desember. Det forventes at kontrollørene gjennomfører 10-12 kontroller per sesong, med unntak av det første året da det er færre.

Vervet er honorert. Honoraret er basert på en fast gjennomsnittsgodtgjørelse for hvert kontrolloppdrag, og gjelder forberedelse, gjennomføring og utferdigelse av kontrollrapport.

Kontrollørene forplikter seg til – så vidt mulig – å delta i møter man innkalles til i egenskap av kontrollør. Deltakelse i slike møter honoreres etter særskilte satser.

Kontrollene har de siste par årene vært gjennomført digitalt, og dette er hovedregelen også fremover.

Regnskap Norge holder årlig en opplæringssamling for alle sine kontrollører. Denne finner vanligvis sted i august. I år blir samlingen den 24. og 25. August.

Fyll ut søknadsskjema, og send skjemaet til kvalitetskontroll@regnskapnorge.no innen 25. februar 2022. Du kan bruke samme e-postadresse dersom du har spørsmål tilknyttet kontrollørrollen. 

Vi ser frem til å høre fra deg!