Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Regnskapsbransjen rocker

Regnskapsbransjen rocker

Er ikke regnskapsførere en utdøende rase, som vil sovne stille inn over permene sine?

18.03.22

Skrevet av 
Rune Aale-Hansen, Regnskap Norge.

Norsk næringsliv er i stadig endring og utvikling. Det gjelder på alle måter også regnskapsbransjen.

No way, tenker du kanskje? Er ikke regnskapsførere en utdøende rase, som vil sovne stille inn over permene sine, med x antall bilag som skal punches for å få balansen til å gå i null? Den optimale tilfredsstillelsen for en detaljorientert bokfører?

Styret i Regnskap Norge ser nå på ny strategiplan for å sikre at vi jobber sammen mot felles mål:

At vi har en plan for å bistå en bransje som vokser, hvor det er full fart og kontinuerlig utvikling.

Men at mange av de kompetente menneskene bransjen har tittelen regnskapsfører er en utfordring. Det innholdet som lå bak tittelen tidligere, og ga navnet «regnskapsfører» mening, er nå byttet ut. Regnskapsføreren er ikke lenger regnskapsfører. Henger du med?

Det er nye tider!

For noen år siden ble fremtiden til regnskapsbransjen spådd nord og ned. Men teknologi skjedde, digitalisering skjedde, automatisering skjedde. Det som skulle utslette yrket fikk bransjen til å blomstre.

Med automatisering av rutineoppgaver har regnskapsføreren endelig tid til mer enn å produsere regnskap og innrapportere tall til myndighetene. Nå kan regnskapsføreren bruke sitt fulle potensial:

Regnskapsføreren fører ikke lenger, men er blitt bedriftenes nærmeste rådgiver. Det er en myte at alle regnskapsførere er tallknusere. Det er tallforståelsen som er viktig. Og den kompetansen kan brukes på så mange områder. Dagens regnskapsfører kjenner den nakne sannheten om kundene, og kan med den rådgi ledelsen for å sikre lønnsomhet og effektiv virksomhetsstyring.

Med løpende oversikt over hvordan det går med bedriftens økonomi, er regnskapsføreren den som først fanger opp og er i stand til å se hvilke grep som bør gjøres – både på kort og lang sikt.

Samfunnsansvar og bærekraft

Virksomhetene er avhengige av tett kontakt med regnskapsføreren, som sørger for at alt som skal rapporteres inn til myndighetene fra virksomhetene er på stell.

Regnskapsføreren sikrer at kundene etterlever et komplisert regelverk i stadig endring, og ivaretar med det et viktig samfunnsansvar. Både næringslivet og myndighetene er avhengige av regnskapsbransjens bidrag til en velfungerende velferdsstat.

Vil du bidra til et bærekraftig samfunn og en sirkulær økonomi? Bli regnskapsfører!

Regnskapsbransjen er viktig i det grønne skiftet. Når bedriftene skal måle klimaavtrykk og det blir et krav for selv de minste bedriftene å rapportere på bærekraft: Hvem er nærmest til å gjøre det?

Regnskapsføreren.

Mange gjør det allerede i dag, vi er bare ikke så flinke til å fortelle om det.

Muligheter i regnskapsbransjen

Det er i det hele tatt mange muligheter om du velger en karriere i regnskapsbransjen.

Bærekraftsrapportering er ett spor.

Den teknologiske utviklingen innen regnskapssystemer og integrasjoner er et annet. Du må følge utviklingen og kunne ta i bruk mulighetene. Du skal være interessert i litt mer enn tall for å kunne rådgi kundene dine om systemene.

Å skape verdi for kundene handler mye om god rådgivning og å oversette tallene i regnskapet til konkrete anbefalinger. For å kunne bruke regnskapet som verktøy må du som regnskapsfører sette deg inn i og kartlegge kundens mål. Det handler om så mye mer enn tall. Det handler om å forstå menneskene i bedriftene og hva som driver dem.

Lønn og HR er et fagområde i endring, og stadig flere virksomheter får bistand fra regnskapsbedrifter med dette. Det er dyrt å gjøre feil, og du skal vite hva du driver med og holde deg oppdatert innen et lovverk som også endres. Bedriftene har tillit til at regnskapsførerne gjør det.

Med regnskapskompetansen i bunn er det et hav av muligheter for å utvikle seg i bransjen. Noen vil bli ledere, andre vil utvikle seg innen ulike fagfelt.

Hva vil du?

New shit, same wrapping

Så for å konkludere i forkant av et strategiarbeid. Her er utfordringen:

Regnskapsbransjen har en utrolig viktig rolle for både næringsliv og myndigheter, og er en fantastisk spennende bransje i stadig utvikling. Men bransjen sliter med å få tak i flinke folk som vil jobbe med regnskap, fordi mange tror at bransjen ikke har noen fremtid.

Det handler om at unge i dag ikke vet hva dagens regnskapsfører gjør og hvordan dagens regnskapsfører kan utvikle seg i bransjen.

Det vil vi gjøre noe med!

For regnskapsførerne har det gøy på jobb og følger med i timen. Det må de jaggu gjøre med alle kravene myndighetene stiller og alle regelendringene som kommer.

Vi skal vise frem de gode historiene fra bransjen og mulighetsrommet. Og det er et hav av eksempler å ta av.

For bransjen rocker.